Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Estonia.

 • : MS Word; oled aktiivne, orienteeritud meeskonnatööle, Sulle meeldib tegeleda laste ja noortega ning Sul on palju põnevaid ideid, kuidas edendada noorte elu. Igapäevane töö on Suure-Jaani Noortekeskuses, kuid suveperioodil tuleb arvestada laagriprogrammiga. Kaskuks tuleb noorsootöötaja... Suure-Jaani Noortekeskus.
 • : sotsiaaltööalane kõrgharidus; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; väga hea koostööoskus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime; eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus;... Põlva Vallavalitsus.
 • : sotsiaaltööalane kõrgharidus; eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus; suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas; otsustus-, vastutus- ja organiseerimisvõime; võime töötada... Kristiine Linnaosa Valitsus.
 • : • kõrgharidust või selle omandamist (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas); • varasemat töökogemust noortega; • valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel; • loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet; • võõrkeelteoskust... Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe.
 • : eelnev töökogemus sotsiaal- või lastekaitsetöötajana, sotsiaalpedagoogina, psühholoogina, perenõustajana või mõnel muul lähedasel erialal viimase 6 aasta jooksul; orienteerud hästi asendushoolduse süsteemis ning sul on kogemus töögruppide juhtimisel ja ürituste korraldamisel;... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on rakenduskõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöös, eripedagoogikas, psühholoogias, õenduses (vaimse tervise alal) või tegevusteraapias; • Sul on vähemalt kaheaastane vähenenud töövõimega inimeste nõustamise kogemus või oled osutanud neile... Eesti Töötukassa.
 • : kõrge motivatsioon toetada noori ja arendada nende tegevusvõimalusi; noorsootöö põhimõtete tundmine; soovitavalt noorsootöö, sotsiaaltöö, pedagoogika või kultuurivaldkonna erialane haridus ja eelnev kogemus selles valdkonnas; inglise keele oskus; valmisolek projekte koostada ja ellu... Rõuge Avatud Noortekeskus.
 • : isikuomadused: • empaatiavõime; • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; • hea pingetaluvus; • ausus ja usaldusväärsus. Kutsealane ettevalmistus, kasuks tuleb erialane haridus; kasuks tuleb eelnev töökogemus hooldustöö alal.koduteenuste osutamine Põhja-Tallinna linnaosashead... Paljassaare Sotsiaalmaja.
 • : soopõhise vägivalla teemalised täiendkoolitused tulevad kasuks. Istanbuli konventsiooni teadmine on taustateadmisena vajalik töö toimub naistevastase vägivalla ohvritega­ ning hõlmab endas sotsiaalnõustamist, juhtumipõhine nõustamine, ohvri abistamine vajalike toimingute tegemisel... MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus.
 • : sotsiaaltööalane kõrgharidus või kesk-eri haridus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus avaliku teenistuse sotsiaalvaldkonnas (riigiasutus või kohalik omavalitsus); süvateadmiste omamine sotsiaaltöö valdkonnas; orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust... Antsla Vallavalitsus.
 • : Kasuks tuleb: - töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas - sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri (STAR) kasutamisoskus - võõrkeelte valdamine - sotsiaaltöö kutsekvalifikatsioon spetsialiseerumisega lastekaitsele - eelnev töökogemus avalikus teenistuses - laste... Põlva Vallavalitsus.
 • : sotsiaaltöö valdkonda puudutavate õigusaktide tundmine; hea suhtlemisoskus, s.h kuulamisoskus; enesekehtestamisoskus; meeskonnatööoskus; konfliktide lahendamise oskus; empaativõime, tasakaalukus, hea pingetaluvus ja kohanemisvõime, kohuse- ja vastutustunnesõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse... Sihtasutus Viljandi Haigla.
 • : kasuks tuleb töötamise kogemus kohalikus omavalitsuses sotsiaalhoolekande valdkonnassotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialisti põhiülesanneteks on eakatele, puuetega isikutele, töötutele ja teistele abivajajatele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks... Nõmme Linnaosa Valitsus.
 • : sotsiaaltöötaja tegeleb igapäevaselt asenduskoduteenusele paigutatud kuni kaheksa puudega erihooldust vajava lapse ja noorega, suunates ja toetades neid kasvatusprotsessis ja arengus, korraldades igapäevast pereeluTallinna Lastekodu pakub Sulle võimalust teha stabiilset ja tähendusrikast... Tallinna Lastekodu.