Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Psicólogos' en Estonia.

  • : erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega eneseteostusvõimalust... Põlva Kool.
  • : nõutav erialane kõrgharidus; teadmised koolipsühholoogia või lastepsühholoogia vallas; kutse- ja ametialane pidev enesetäiendamine; väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus; avatud ja loominguline mõtteviis; väga hea koostöö ja suhtlemisoskus; tasakaalukus, ausus,... Paide Sotsiaaltöökeskus.
  • : - erialane akadeemiline kõrgharidus (psühholoogia) - vene keele oskus suhtlustasandil; - hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; - iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime; - üksikjuhtumi lahendamise ja grupitöö läbiviimise oskus; - info... Tartu Vangla.
  • : * bakalaureusekraad (või magistrikraad) psühholoogia erialal; * riigikeele (eesti keele) oskus tööks vajalikul määral; * riskirühmadega töötamise kogemus; * meeskonnatööoskus, organiseerimisvõime, analüüsi- ja algatusvõime; kohusetunne, vastutustunne, pingetaluvus, kliendile... Sihtasutus Viljandi Haigla.