Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Estonia.

 • : vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetes sätestatud nõuetele, hea suhtlemisoskus õpilastega, loova mõtlemisega, ennast kehtestav ja igati abivalmis. Kasuks tuleb valmidus olla ringijuht.klassiõpetaja liitklassis 4.-6 klass.tööd meeldivas kollektiivis, eneseteostamise võimalust. Ühing Pikakannu kooli areng.
 • : vastavus kvalifikatsiooninõuetele; nõustamisoskus, arusaam kaasavast haridusest; hea suhtlemis- ja koostöövalmidus; arvutikasutamisoskus.tundide andmine väikeklassissõbralikke kolleege.Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate... Põlva Kool.
 • : omab vastavat kvalifikatsiooni tööks õpetajana; kogemus või huvi end siduda waldorfpedagoogikaga; valmidus end sel alal täiendada ja panustada kollegiaalsesse töösseneljanda klassi õpilastele tundide andmine; suhtlus vanemategaKasuks tuleb lisapädevus inglise keeles või eurütmias... Rosma Haridusselts.
 • : väga hea meeskonnatöö oskus; elementaarseid oskusi ja teadmisi korrast ja puhtusest õpetaja abistaminerõõmsameelseid ja vahvaid lapsi, meeldivat töökeskkonda ning aktiivset ja sõbralikku kollektiivi. Kasuks tuleb läbitud lapsehoidja koolitus või kutsetunnistus Krootuse Lasteaed.
 • : rõõmsameelne, sõbralik, kohusetundlik, koostööle orienteeritud ning puhkust ja korda armastav; kasuks tuleb varasem töökogemuse lastega.õpetaja abistaminetähtajaline (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus ja CV digitaalselt allkirjastatuna... Põlgaste lasteaed.
 • : kasuks tuleb eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidustööülesanneteks on õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel; lastega ja õpetajatega koos õues viibimine; rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine; rühma laste toitlustamine, toidunõude pesemineomalt... Tallinna Kullatera Lasteaed.
 • : suhtlemisvalmidus, soov enesetäiendamiseks, valmidus meeskonnatööks eriliste laste õpetajanaõpetaja töö HEV- lastega, klassis kuni 6 õpilasttoredat ja toetavat meeskonda, suhtlemist asendavate ja toetavate abivahendite alaseid ning HEV2 lastega töötamiseks vajalikke koolitusi; võimalust... MTÜ Vileri.
 • : suhtlemisvalmidus, soov enesetäiendamiseks, valmidus meeskonnatööks eriliste laste õpetajanaõpetaja töö HEV- lastega, klassis 4 õpilasttoredat ja toetavat meeskonda, suhtlemist asendavate ja toetavate abivahendite alaseid ning HEV2 lastega töötamiseks vajalikke koolitusi; võimalust... MTÜ Vileri.
 • : õpetajate abistamine õppevahendite valmistamisel, õpilasrühma saatmisel, abivajavate õpilaste abistamine õppetundides, vahetundides ja pikapäevarühmasmeeldivat, abivalmis ja sõbralikku kollektiiviNB! Sotsiaalsel töökohale kandideerija peab olema Töötukassas töötuna arvel vähemalt... Merivälja Kool.
 • : õpetajate igakülgne abistamine; õppetegevustes osalemine õpetaja juhendamisel; laste mängulise keskkonna loomine koostöös õpetajatega; puhtuse ja korra hoidmine rühmas; lastega õues viibimine vajadusel jmrõõmsameelset naiskonda; kaasaegset töökeskkonda; pikka puhkust 35 p; stabiilset... Harku Vallavalitsus.
 • : Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus Hariduskorralduse ja oma töövaldkonda reguleeriva seadusandluse tundmine Valmisolek osaleda kooli arenguprojektides Hea suhtlemis- ja koostööoskus Lojaalsus ja usaldusväärsus Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine Tundide läbiviimine ning õpilaste... Tapa Gümnaasium.
 • : kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Power Point); väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus; rõõmsameelsus; empaatiavõime; omapoolne initsiatiiv1. klassi õpilaste õpetamine ja juhendamine, klassijuhataja töö.kaasaegset... Koeru Keskkool.