Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la salud' en Estonia.

 • : kasuks tuleb sotsiaaltöölane keskeri- või kõrgharidus, eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika, tegevusteraapia alane kõrgahridus, tegevusjuhendamise alane kutsekeskharidus või vaimse tervise õenduse alane haridus. nõudmiste ja juhendite järgimise oskus; motiveerimise oskus; aja planeerimise... Sihtasutus Haraka Kodu.
 • : kasuks tuleb sotsiaaltöölane keskeri- või kõrgharidus, eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika, tegevusteraapia alane kõrgahridus, tegevusjuhendamise alane kutsekeskharidus või vaimse tervise õenduse alane haridus; nõudmiste ja juhendite järgimise oskus; motiveerimise oskus; aja planeerimise... Sihtasutus Haraka Kodu.
 • : tunned erihoolekande teenust ja omad eelistatult töökogemust valdkonnas; eelistatud on kandidaadid, kes on läbinud tegevusjuhendaja täienduskoolituse; omad vähemalt keskharidust ning oskad kasutada arvutit igapäevase töövahendina; B-kategooria juhiluba (soovitavalt); austad inimest... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : tegevusjuhendajal peab olema huumorimeel, hea pingetaluvus, maailma toimimise tervikpildi eluterve mõistmine. Enda ja teiste austamine, lugupidav suhtumine ümbritsevasse keskkonda. Vajalik on arenenud empaatiameel, enesedistsipliin ja tahe päeva planeeridaerivajadusega inimeste juhendamine... Mittetulundusühing Iseseisev Elu.
 • : kunstimeistril peab olema hea pingetaluvus, maailma toimimise tervikpildi eluterve mõistmine. Enda ja teiste austamine, lugupidav suhtumine ümbritsevasse keskkonda. Vajalik on arenenud empaatiameel, enesedistsipliin ja tahe päeva planeerida. Oskus motiveerida tuleb kasuks erivajadusega inimeste... Mittetulundusühing Iseseisev Elu.
 • : läbitud tegevusjuhendaja koolitus ja kogemus töötamisel raske ning sügava liitpuudega täiskasvanutegaraske ja sügava puudega erivajadustega täisealistele isikutele päevahoiuteenuse osutamine sh: 1) juhendamine ja abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel ning vajalike... Pärnu Sotsiaalkeskus.
 • : tunned erihoolekande teenust; omad eelistatult töökogemust valdkonnas; eelistatud on kandidaadid, kes on läbinud tegevusjuhendaja täienduskoolituse; sul on vähemalt keskharidus ning oskad kasutada arvutit igapäevase töövahendina; B-kategooria juhiluba (soovitavalt); austad inimest ja... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : kriminaalkorras ei ole karistatudpsüühikahäiretega ja vaimupuudega inimeste juhendamine ja abistamine igapäevaelu toiminguteskoolitusi tööandja poolt, lisapuhkust, head töökeskkonda, head töökollektiivi, paindlikku töögraafikut, võimalusel transport tööle jm. Mittetulundusühing Paju Pansionaadid.
 • : tegevusjuhendajana sobib töötama inimene, kes on ettevõtlik, sõbralik, tasakaalukas, kohusetundlik ja koostöövõimeline meeskonnas töötamiseks; kes on huvitatud õppimisest ja enesearengust; kellel on vähemalt keskharidus, arvuti- ning eesti keele oskus, soovitusel B-kat juhiluba.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : • sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; • arvutioskus; ​ • on huvitatud õppimisest ja arenemisest kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : leidlikkust ja tahet erinevate olukordade lahendamiseks; tasakaalukust meeskondlikuks koostööks; suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel; tugevat õppimis- ja arenemistahet. Töö eeldab kõrget pingetaluvust ja head füüsilist tervist (öised vahetused).Valkla... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : võib olla ka tervisehoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna õpetrakenduslik kõrgharidustegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus... Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS.
 • : - hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; - meeskonnas töötamise oskus; - tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus, järjepidevus; - sõbralikkus, hea suhtlemise oskus kohusetundlikkus; - väga hea... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : edukal kandidaadil on olemas: erialane kõrgharidus; eelnev erialane töökogemus või praktika lastega; hea suhtlemisoskus; valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks; väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõimepatsiendi/ kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine; tegevusteraapia... Babysport OÜ.
 • : edukal kandidaadil on olemas: erialane kõrgharidus, eelnev erialane töökogemus või praktika lastega, hea suhtlemisoskus, valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks, väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime. patsiendi/kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine; tegevusteraapia... Babysport OÜ.
 • : - hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; - järjepidevus ja meeskonnas töötamise oskus; - tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus, järjepidevus; - sõbralikkus, hea suhtlemise oskus kohusetundlikkus;... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : pingetaluvus, süsteemne mõtlemine ja tegutsemine, enesekehtestamine, iseseisev mõtlemine, protsesside algatamisvõime, järjekindlus, valmisolek erinevateks töödeks, valmisolek füüsiliseks tööks, lai silmaring, peab armastama inimesi, analüütiline mõtlemine, valmisolek paberitööks;... Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks. Kasuks tuleb B kategooria juhiloa olemasolu.kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadustest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; huvi- ja töötegevuste juhendamine; töö dokumenteerimine... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : hea suhtlemisoskus, s.h kuulamisoskus, enesekehtestamise oskus, kaasamisoskus, meeskonnatööoskus, konfliktide lahendamise oskus. Kasuks tulevad algteadmised psühholoogiast; Empaatiavõime, tasakaalukus, hea pingetaluvus, kohanemisvõime, vastutustundlikkus sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse... Sihtasutus Viljandi Haigla.
 • : austad inimest, tema põhiõigusi; suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; oled hea suhtleja ja sõbralik, positiivse ning avatud ellusuhtumisega, saad inimestega hästi läbi ja pead oluliseks meeskonnatööd; oled kohusetundlik, tasakaalukas; oskad töötada... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : vastavus vähemalt ühele järgmistest nõuetest: on läbitud tegevusjuhendaja koolitus; on sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus või sotsiaaltöötaja kutse; on eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika-alane kõrgharidus; on riiklikult tunnustatud tegevusteraapia-alane kõrgharidus... Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
 • : Hea suhtleja, enesekindel inimene, kes armastab korda ja oskab olla empaatiline. Kasuks tuleb hea pingetaluvus ning paindlikkus päevaplaanide muutumisel.Tegevusjuhendaja töös on oluline märgata psüühilise erivajadusega inimese tugevusi ning neid hoida ja arendada. Igapäevaselt õpetada... Mittetulundusühing Iseseisev Elu.
 • : kasuks tuleb läbitud 260-tunnine tegevusjuhendajate koolituspsüühiliste erivajadustega klientide teenindamine ja abistamine igapäevase isikliku hügieeni ja igapäevaelu toimingute osas lähtudes kliendikeskse teenindamise printsiipidest ja arvestades iga kliendi individuaalsust, eripära,... Sihtasutus Koeru Hooldekeskus.
 • : kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, kui tunned endas pealehakkamist ja tahtmist panustada sellesse, et oleks hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele: suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; tunned hooldustöö... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; vähemalt keskharidus; arvutioskus; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest; tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumineKehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult... AS HOOLEKANDETEENUSED.