Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovenia.

 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG INVESTICIJSKEGA NAČRTA (INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE) - IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL OPREME IN OBJEKTA ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI - ODPRAVLJANJE NAPAK... HIT ALPINEA, DRUŽBA ZA TURIZEM, D.D.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV V LASTI OBČINE, - OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, POSLOVNIH PROSTORIH IN PREVOZNIH SREDSTVIH V LASTI... OBČINA MORAVČE.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24 ur, VZDRŽEVANJE, PREVOZI ŠOLSKIH OTROK, VODENJE EVIDENC, POPRAVILA, UREJANJE OKOLICE ŠOLE, ČIŠČENJE..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POSTAVITVE IN POSPRAVLJANJA SALONOV IN DVORAN NA PODLAGI INTERNIH NAROČILNIC, SELITVE IN PRENOSI OPREME, PREŠANJE, SORTIRANJE IN ODVOZ EMBALAŽE IN ODPADKOV, ČIŠČENJE OKOLICE HOTELOV IPD., slovenski jezik... UNION HOTELI d.d.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno PLS, trgovina in storitve d.o.o.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, HIŠNIŠKA OPRAVILA: OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNE ZGRADBE (NOTRANJOST IN ZUNANJOST), SKRB ZA KURJAVO, KURIRSKO DELO IN DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA. PRIČAKOVANA SO ZNANJA NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJE... PROMETNA ŠOLA MARIBOR.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE HOTELA IN OKOLICE, OPRAVLJANJE PREPROSTIH POPRAVIL, SKRB ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH, ELEKTRIČNIH, VODOVODNIH IN DRUGIH NAPRAV, SKRB ZA INVENTAR, RED IN ČISTOČO, USKLAJEVANJE... MEDEINA storitve d.o.o.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE PREMOŽENJA PODJETJA ZNOTRAJ IN ZUNAJ OBJEKTOV IN VAROVANJE ZUNANJIH POVRŠIN, POMOČ PRI UREJEVANJU IN UTRJEVANJU PEŠČENEGA DVORIŠČA ZA POTREBE PARKIRANJA VOZIL V LASTI PODJETJA, PREGLED... KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 6 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Potrebna znanja za vzdrževanje šole in okolice., gibljiv/nestalen... PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV, NAPRAV (VODOVOD, PLIN, KLIMA, ČISTILNA NAPRAVA...), VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL (POHIŠTVO, ZAMENJAVA ŽARNIC, KLJUČAVNIC, KOTLIČKOV...),... DOM STAREJŠIH IDILA DRUŽBA ZA STORITVE, SVETOVANJE IN TRGOVINO D.O.O.
 • : HIŠNIK, Določen čas, 31 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA OBJEKTA, OPREME IN OKOLICE, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, VZDRŽEVANJE POŽARNO-VARNOSTNIH NAPRAV, REDNO POPRAVLJANJE ŠOLSKEGA INVENTARJA IN OPREME TER SPROTNA POPRAVILA, NABAVA IN RACIONALNA TER GOSPODARNA... OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE STAVBE IN NJENE OKOLICE, NAPRAV V STAVBI, IZVEN STAVBE, IGRAL IN SLUŽBENIH VOZIL, OPRAVLJA VSE NALOGE, POVEZANE Z OGREVANJEM (NADZOR NAD DELOVANJEM KUR. NAPRAV), OBVEŠČANJE... VRTEC MORJE LUCIJA - SCUOLA DELL' INFANZIA MORJE LUCIA.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE OSNOVNIH GRADBENIH, PLESKARSKIH IN KERAMIČARSKIH DEL, VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dopoldan SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO.
 • : HIŠNIK, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, SKRBI ZA OKOLICO ŠOLE, OPRAVLJA MANJŠA POPRAVILA, VZDRŽUJE OSNOVNA SREDSTVA V ZAVODU, PREGLEDUJE PROSTORE , SKRBI ZA VARNOST OPREME, STVARI UČENCEV IN DELAVCEV, PREGLEDUJE VODOVODNE NAPELJAVE V ZAVODU, PREGLEDUJE PROSTORE... OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU, IGRIŠČU IN OPREMI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI (107. A ČLEN ZOFVI) VRTEC LEDINA.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE ZGRADBE IN ŠOLSKEGA PROSTORA ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA VODMAT.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA OSNOVNA SREDSTVA UČNE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE POVRŠINE, PROTIPOŽARNA VARNOST, ODPRAVA POŠKODB.. IN DRUGA DELA PO NALOGU VODSTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN UREJANJE NJIHOVE OKOLICE V PORTFELJU PODJETJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... PUN PODJETJE ZA UPRAVLJANJE IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI D.O.O. LJUBLJANA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO BI OPRAVLJAL V VSEH ENOTAH KZ METLIKA, DELO NA TERENU. SKRBI ZA VSA MANJŠA POPRAVILA IN TEKOČE VZDRŽEVANJA, VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, NAPRAV IN PRIKLJUČKOV V CELOTNI ZADRUGI,... KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN POPRAVIL S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA SODELOVANJE IN TEHNIČNI NADZOR PRI VZDRŽEVANJU IN POPRAVILIH, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI VZDRŽEVANJA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG INVESTICIJSKEGA NAČRTA (INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE) - IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL OPREME IN OBJEKTA ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI - ODPRAVLJANJE NAPAK IN OKVAR NA OPREMI IN... HIT ALPINEA, DRUŽBA ZA TURIZEM, D.D.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NADZIRANJE DELA OSEBJA IN IZVAJALCEV ZA ČIŠČENJE, GOSPODINJENJE IN VZDRŽEVANJE ZGRADBE, ČIŠČENJE, IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE NOTRANJOSTI ZGRADB, SKRB ZA PEČI... MEPLAS PODJETJE ZA VELEPRODAJO, MALOPRODAJO, ZASTOPANJE, INŽENIRING IN ZUNANJO TRGOVINO D.O.O.