Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

  • : STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, SPREMLJA IN EVALVIRA RAZVOJ OMREŽJA V ZAVODU Z USTREZNO PODPORO S STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO. NAČRTUJE SISTEM ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE.... ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.
  • : STROKOVNI SODELAVEC PROTOKOLIST, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE: ORGANIZACIJA IN SKRB ZA IZVEDBO OPRAVIL V OKVIRU PROTOKOLARNIH DOGODKOV OBČINE, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, RAZGOVOROV, POSLOVNIH DOGODKOV... OBČINA SEVNICA.
  • : REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI S PODROČJA JAVNE RAZSVETLJAVE, IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJSTVIH, O KATERIH ORGAN NE VODI EVIDENCE, PA ZAKON DOLOČA IZDAJO... OBČINA SLOVENSKA BISTRICA.
  • : STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IN ORGANIZACIJSKEGA DELA ZA DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE, DELOVNA TELESA MESTNEGA SVETA IN KABINET ŽUPANA, -VODENJE ZAHTEVNEJŠIH EVIDENC... MESTNA OBČINA PTUJ.
  • : REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Določen čas oz. nadomeščanje javne uslužbenke, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI INTERNIH PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER.