en Español in English auf Deutsch en Français ...

61 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

Página: 2

 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE... COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU... COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. do vrnitve delavke iz krajšega bolniškega staleža, polni delovni čas, 40 ur, NADOMEŠČANJE DELAVKE V PEDOPSIHIATRIČNI IN DRUGIH AMBULANTAH PO POTREBI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO.
 • : STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE IN ZDRAVSTVENA NEGA ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje... DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU - BARKA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH HORJUL.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEG ENOTI. IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, K VLOGI PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU DMS ALI ZDRAVNIKA. UKREPANJE... DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU SPECIALISTIČNE AMBULANTNE DEJAVNOSTI, ZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA NMP, NA MESTU NEZGODE IN MED PREVOZOM, PREVOZI PACIENTOV Z REŠEVALNIM VOZILOM, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik... Zdravstveni dom Kočevje.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI - PRIPRAVNIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... ZDRAVSTVENI DOM LENART.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE, V AMBULANTI PEDIATRIJE, V GINEKOLOŠKI AMBULANTI IN V AMBULANTI NA LOKACIJI PREVZGOJNEGA DOMA RADEČE IN ANTIKOAGULANTNI... ZDRAVSTVENI DOM RADEČE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM STRANK, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... ZASEBNA AMBULANTA ROJ, dr.med., splošna medicina, medicina dela, prometa in športa, lepotni salon Harmonija, d.o.o.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE, TRIAŽIRANJE IN SPREMLJANJE UPORABNIKA, TER IZVAJANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZN; POMOČ ZDRAVNIKOM PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV; PRIPRAVA BOLNIKA VAROVANCA... ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER.
 • : VOZNIK REŠEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV, PO POTREBI NUDENJE PRVE POMOČI, PREVOZ BOLNIKOV, SKRB ZA VZDRŽEVANJE SPECIALNIH VOZIL, ZUNANJE ČIŠČENJE SLUŽBENIH VOZIL, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE,... ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV, SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI, IZVAJANJE OSKRBE IN NEGE BOLNIKOV,PRIPRAVA AMBULANTE ZA SPREJEM BOLNIKOV, PRIPRAVA, ČIŠČENJE IN STERILIZACIJA... ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN DELA. IZVAJA STERILIZACIJSKI CIKLUS SKLADNO Z NAVODILI. IZVAJA DEKONTAMINACIJO. PRIPRAVLJA IN ČISTI PRIPOMOČKE ZA OPERATIVNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST.... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 11.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,... Zdravstveni dom Kočevje.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU... VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, K VLOGI PRILOŽITI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE TER OPAZOVANJE IN NADZIRANJE BOLNIKA IZVAJANJE DOLOČENIH TERAPEVSTKIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA PRIPRAVA BOLNIKA ZA PREISKAVE IN DOLOČENE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA... VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA STANOVALCA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, POMOČ STANOVALCU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, IZVAJANJE... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEGOVALNIH POSTOPKOV IN POSEGOV PRI POSAMEZNIKU V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH V AMBULANTI PRIPRAVA PACIENTA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ IN SODELOVANJE PRI ASISTIRANJU ZOBOZDRAVNIKU – ENOVITE NALOGE, NAROČANJE PACIENTOV, PRIPRAVLJANJE TERAPIJE PO NAVODILU ZOBOZDRAVNIKA, PRIPRAVA IN SKRB ZA ZDRAVSTVENO... ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC ZDRAVSTVENI TEHNIK, OSTALA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI IN ZNANJA., slovenski jezik razumevanje... ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGEIN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH ČRNUČE.