Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Eslovenia.

 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VODSTVENO OPERATIVNIH DEL V POSAMEZNIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH, KONTAKTIRANJE Z ZUNANJIMI URADNIMI INSTITUCIJAMI, IZDELAVA LETNIH IN OPERATIVNIH PLANOV, ZBIRANJE... PROSEN COM D.O.O., ČIŠČENJE IN TRGOVINA.
 • : EKONOMISTI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE IN NADZOR NAD DELOM V SEKTORJU ZA EKONOMIKO IN FINANCE, - OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠEGA SVETOVALNEGA DELA ZA PODROČJE EKONOMIKE IN FINANC, - VODENJE IN SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH PRI OBLIKOVANJU STANDARDOV KAKOVOSTI... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA PRIPRAVA POLLETNEGA IN LETNEGA RAČUNOVODSKEGA POROČILA TER POROČIL O REALIZACIJI LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA IZVAJANJE NALOG STROKOVNE PODPORE DIREKTORJU: PRIPRAVLJANJE... REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODPORA KOMERCIALI, SKRB ZA KOMITENTE, PRIPRAVA STROŠKOVNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... Adriatikagent, Mednarodna pomorska agencija, d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJAVA POSLOV FINANCIRANJA, PREVZEMANJE, PREGLED IN USKLAJEVANJE DOKUMENTACIJE O POSLIH IN PREVERJANJE POGOJEV, POROČANJE IN SPREMLJANJE DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČI, NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV, IZDELOVANJE... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE FINANČNIH POSLOV V ZVEZI Z INVESTICIJAMI, KREDITNIMI POSLI, ITD, SISTEMSKO ZASLEDOVANJE IN IZKAZOVANJE REZULTATOV PO ODDELKIH, STROŠKOVNIH MESTIH TER ZA ZAVOD KOT CELOTO, SODELOVANJE PRI... KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DEL IN NALOG: EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROČJE DELA-FINANCE, EKONOMIKA IN RAČUNOVODSTVO: KONTROLA STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITE UPORABE VIROV ODDELKA, TOLMAČENJE IN SKRB ZA IZVAJANJE DELA NA PODLAGI ZAKONSKIH DOLOČIL, VSEBINSKA PODPORA... SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 27.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PROJEKTU CLAUSTRA + V OKVIRU RAZPISA INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA. PRIPRAVA, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VSEBINE PROJEKTA, SKRB ZA SPREMLJANJE IN POROČANJE, FINANČNA IN VSEBINSKA POROČILA, urejevalniki... ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA.
 • : EKONOMISTI, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVCA NA DELOVNO MESTO, polni delovni čas, 40 ur, - ZBIRANJE, PRIPRAVLJANJE IN OBDELAVA DOKUMENTOV, - VSEBINSKA KONTROLA DOKUMENTOV IN RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV, - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE EVIDENC IN OSTALE DOKUMENTACIJE, - PRIPRAVA RAZNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKEGA DELA, PRIPRAVLJANJE SMERNIC, METODOLOGIJ IN POLITIK RAZVOJA POSLOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE FINANČNIH TRGOV, SPREMLJANJE... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, MOTIVIRANJE IN VODENJE KOMERCIALISTOV NA TERENU, IZVAJANJE RAZISKAV TRGA, SESTAVLJANJE KALKULACIJE BLAGA, OBDELAVA PONUDB IN NAROČIL, SESTAVLJANJE DOBAVNIC IN RAČUNOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, VODENJE EVIDENCE O KUPCIH, OBLIKOVANJE POVPRAŠEVANJA,... INŠTITUT PREVENT PODJETJE ZA CELOVITO REŠITEV PREVENTIVNE VARNOSTNE PROBLEMATIKE D.O.O. LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 36 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSA KOMERCIALNA DELA ZA POTREBE PROIZVODNJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, francoski... KOVINOPLASTIKA BENDA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO PLASTIČNIH KOVINSKIH IN DRUGIH ARTIKLOV, D.O.O.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE ANALIZ, POROČIL IN OCEN, KOORDINIRANJE IN IZDELOVANJE LETNEGA PLANA ZA POSAMEZNA PODROČJA BANKE, PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ANALIZ... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PROJEKTU “ STATISTIČNE MERITVE ŠOLSKIH KNJIŽNIC V LETU 2017: -SODELOVANJE PRI MERITVAH DEJAVNOSTI KNJIŽNIC GLASBENIH ŠOL,-IZDELAVA PUBLIKACIJE POROČILO O DELU ŠOLSKIH KNJIŽNIC,- PRIPRAVA IZRAČUNOV ZA PRAVILNIK... NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO-RAZVOJNO DELO NA PROJEKTIH: PRIDOBIVANJE IN VODENJE RAZVOJNIH PROJEKTOV; STROKOVNA POMOČ MLAJŠIM SODELAVCEM; VZPOSTAVITEV PREGLEDA NAD REZULTATI PROJEKTOV; AKTIVNA POVEZAVA MED... INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO TRŽENJE ZAHTEVNEJŠIH BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OSEBNO FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, SVETOVANJE IN SKLEPANJE SPECIFIČNIH... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA ČLOVEŠKE VIRE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBRAČUN PLAČ, KADROVSKA EVIDENCA IN POMOČ V RAČUNOVODSTVU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, dopoldan HOTEL SAVA ROGAŠKA, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSLANSTVO DELA: VODENJE NAJZAHTEVNEJŠE SKUPINE SODELAVCEV V OKVIRU ODDELKA ALI SEKTORJA. OPIS DELA: SPREMLJA, NADZIRA IN KONTROLIRA DELOVNE PROCESE TER PREDLAGA SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE,... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN UVAJANJU NOVIH PLAČILNIH STORITEV ZA KOMITENTE (TAKOJŠNJA PLAČILA), SPREMLJANJE IN ANALIZO RAZVOJA PLAČILNIH STORITEV IN SISTEMOV (PRAVIL IN STANDARDOV) DOMA IN... BANKA SLOVENIJE.
 • : EKONOMIST ANALITIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKEGA DELA, RAZVIJANJE IN SKRBNIŠTVO PODROČJA PONUDBE, IZDELOVANJE STRATEGIJ IN TAKTIK SPREMEMB, KOORDINACIJA IN UVAJANJE IZVAJALCEV ZA NJIHOVO REALIZACIJO, ODGOVORNOST ZA... ELICRISO, turizem, d.o.o.