Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA MAGISTER PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE (MAG. PROF. SPEC. IN REH. PED.), PROFESOR DEFEKTOLOGIJE... OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA Z UČENCI (DELO S ŠOLSKIMI NOVINCI, VODENJE EVIDENC, NPZ, POKLICNA ORIENTACIJA, SVETOVANJE... OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28 ur, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO, UREJANJE INTERNETNE STRANI ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH RAVNATELJA.,... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V POSEBNEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 08. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V RAZVOJNEM ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... VRTEC MURSKA SOBOTA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 08. 2018, skrajšan delovni čas, 28 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V ODDELKIH - MOBILNI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... VRTEC MURSKA SOBOTA.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, MOBILNA SLUŽBA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij -... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.
 • : SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAMU NIŽJEGA IZOBRAZBENEGA STANDARDA IN V POSEBNEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, potrebna izobrazba: socialni pedagog pisni vlogi z življenjepisom je potrebno predložiti... OSNOVNA ŠOLA ARTIČE.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI PRI USPOSABLJANJU ČLANOV KOMISIJ, SPREMLJANJE DELA ČLANOV KOMISIJ ZA... DRŽAVNI IZPITNI CENTER.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - INTEGRIRANIMI V REDNE ODDELKE VSEH TREH CELJSKIH JAVNIH VRTCEV., urejevalniki besedil - osnovno,... VRTEC ZARJA.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V DELAVNICAH UČENJA VEŠČIN VODENJA KARIERE, SVETOVANJE, ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, TERENSKO DELO., urejevalniki besedil - zahtevno,... LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, DODATNA STROKOVNA POMOČ SPECIALNEGA PEDAGOGA UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SVETOVALNI DELAVEC V OŠ - PEDAGOG, ALT. PSIHOLOG, SOCIALNI PEDAGOG, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Objavljamo prosto delovno... OSNOVNA ŠOLA RODICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE PREVENTIVE, IZVAJANJE DEFEKTOLOŠKO – SURDOPEDAGOŠKIH... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. 31. 8. 2018 z možnostjo zaposlitve za NDČ, polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA: OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE PREVENTIVE,... Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.
 • : DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO UČITELJ V OPB, UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU IN VZGOJITELJ V VZGOJNI SKUPINI. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.,... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • : DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • : DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO UČITELJ V OPB IN VZGOJITELJ V VZGOJNI SKUPINI. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil -... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • : KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELUJE Z VZGOJITELJI, PEDAGOŠKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA VRTCA IN ZAVODA, SODELUJE Z VZGOJITELJI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA PROCESA VODI... VRTEC URŠA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO S ŠOLSKIMI NOVINCI, POKLICNO USMERJANJE, SVETOVANJE UČENCEM Z UČNIMI, VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, VODENJE VKLJUČEVANJA UČENCEV V SKUPINE NIVOJSKEGA... OSNOVNA ŠOLA POLZELA.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 32 ur, SVETOVALNO DELO, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA ALI KAZNI ZAPORA... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, SOCIALNI PEDAGOG ZA IZVAJANJE SVETOVALNEGA DELA IN VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU DODATNE STROKOVNE POMOČI Z DOPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU,... OSNOVNA ŠOLA PRULE.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1. 9. 2017 DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SKRBI ZA NEMOTENO DELOVANJE RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME IN IKT OPREME, SODELUJE S SERVISI, NAMEŠČA PROGRAMSKO... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO.
 • : SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI, SVETOVANJE UČENCEM Z UČNIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, VKLJUČEVANJE... OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA.