en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

Página: 2

 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas, 9 mesecev oz. 31. 5. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, ASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI NA VEČINSKIH ŠOLAH IN VRTCIH, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE... OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, UGOTAVLJA OTROKOVE... OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA,... OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA,... OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE OPREME, RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA, IKT STORITEV, POMOČ PRI DELU Z IKTJEM., urejevalniki besedil - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10 ur, RAČUNALNIČAR V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas, 52 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE NEPOSREDNE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI Z UČENCI TER IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLI, urejevalniki besedil - zahtevno,... Osnovna šola Ivana Cankarja.
 • : RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, POUK TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, IZBIRNI PREDMET, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo... OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. 18.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO, POUČEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV MULTIMEDIJE, RAČ. OMREŽJA IN UREJANJA BESEDIL, urejevalniki besedil - zahtevno, delo... Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.
 • : SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. do vrnitve delavk s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK.
 • : DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Določen čas oz. 30.4.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE IN NAČRTOVANJE OPERATIVNEGA IN RAZVOJNEGA DELA V PROGRAMU PUM-O. NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN DELO Z UDELEŽENCI PROGRAMA PUM-O. PROMOCIJA IN INFORMIRANJE STROKOVNE... MOCIS CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 64 mesecev oz. 30.09.2022, skrajšan delovni čas, 20 ur, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ OTROKOM/UČENCEM, SVETOVANJE OTROKOM/UČENCEM, DELO S STARŠI, SVETOVANJE, RAZGOVORI, POKLICNA ORIENTACIJA, VODENJE... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 7 mesecev oz. do 31. 12. 2017, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA PROJEKTNEGA SODELAVCA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 7 mesecev oz. do 31. 12. 2017, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA PROJEKTNEGA SODELAVCA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 7 mesecev oz. 31. 12. 2017, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA PROJEKTNEGA SODELAVCA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, OBLIKOVANJE PREDLOGA NAČRTA, OBLIKOVANJE PREDMETNIKA, SODELOVANJE PRI TRŽENJU PROGRAMOV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI... LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA.
 • : SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA , skrajšan delovni čas, 30 ur, IZVAJANJE DELAVNIC ZA ISKALCE ZAPOSLITVE: UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA, SVETOVALNICA, KARIERA PO PETDESETEM- USMERJA IN SPODBUJA POSAMEZNIKE K LASTNI AKTIVNOSTI TER... B & B IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE D.O.O.
 • : ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev oz. 30. november 2017 z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, VODI IN SPREMLJA PROCES DELA V VSEH FAZAH ANDRAGOŠKEGA CIKLUSA... CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM.