Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

46 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece oz. 20.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ/ICA V STANOVANJSKI SKUPINI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, PEDAGOŠKA ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA,... VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119. ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE, urejevalniki besedil... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - NA PODLAGI DOLOČIL ODLOČBE O USMERITVI (S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO) - INTEGRIRANIMI... JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POS. POTREBAMI PO ODLOČBAH IN DELO V PB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA.
 • : UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE NA DELOVNO MESTO, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN POUČEVANJE OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA.
 • : UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas oz. 31.8.2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN POUČEVANJE OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVANEM RAZVOJU. POUČEVANJE UČENCEV V NIS., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA Z OTROKI V SKLADU Z LDN ZAVODA; VODI VZGOJNO SKUPINO; NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN... Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVALNO DELO IN POUČEVANJE UČENCEV Z ODLOČBO ZA DSP, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 13 ur, DELO SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA Z UČENCI, KI IMAJO ODLOČBE O USMERITVI. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje... JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 25 ur, - POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN DOPOLNJEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA.
 • : SVETOVALEC ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. od 4. 9. 2017 do 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, DODATNA STROKOVNA POMOČ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. Potrebno... OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA.
 • : UČITELJ GLUHIH IN NAGLUŠNIH OTROK IN MLADOSTNIKOV TER OTROK IN MLADOSTNIKOV Z GOVORNO-JEZIKOVNO MOTNJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (GLUHI IN NAGLUŠNI... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, opravljen strokovni izpit za delavce... OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV TER OB UPOŠTEVANJU STROKOVNE AVTONOMIJE, ZLASTI PA: UGOTAVLJA SPECIALNOPEDAGOŠKI... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (NIŽJI IZOBRAZBENI STANDARD IN OTROCI Z AVTIZMOM) IN IZVAJANJE DEL IN... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, KOMBINIRANO DELOVNO MESTO VZGOJITELJA V VZGOJNI SKUPINI IN MOBILNEGA UČITELJA, ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM NA OŠ IN VRTCIH. DRUGE OBLIKE... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ.
 • : SVETOVALEC ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 6 ur, MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ UČENCEM V OŠ., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro,... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM V OŠ., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAV. Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZNEJŠIH METOD IN OBLIK DELA PRI... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOL. IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAV. Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZ. METOD IN OBLIK DELA PRI POUKU GLEDE... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZNEJŠIH METOD IN OBLIK DELA... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODAT. POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAG. DEJAV. Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZNEJŠIH METOD IN OBLIK DELA PRI POUKU GLEDE... CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE PREDMETNEGA POUKA GLASBENA UMETNOST, GOSPODINJSTVA, VODENJE OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA IN POUČEVANJE... OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK-SONJE SLOVENSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA ALI KAZNI ZAPORA V... OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO S PREDŠOLSKIMI OTROKI S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA: EVIDENTIRANJE OTROK S TEŽAVAMI V RAZVOJU IN UČENJU, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVLVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA: EVIDENTIRANJE OTROK S TEŽAVAMI V RAZVOJU IN UČENJU, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVLVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ... OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 31.8. 2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, EVIDENTIRA OTROKE S TEŽAVAMI V RAZVOJU IN UČENJU, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA, IZVAJA DELO... OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.17 do 31.8.18, skrajšan delovni čas, 20 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA,IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO,OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM,OPRAVLJANJE... OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA.