en Español in English auf Deutsch en Français ...

46 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Eslovenia.

Página: 2

 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, USTREZNA IZOBRAZBA:SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, POUČEVANJE OTROK Z LAŽJO, ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN POUČEVANJE OTROK S PRIMANJKLJAJI NA... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 1.9.2017 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, USTREZNA IZOBRAZBA:SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG- POUČEVANJE OTROK Z LAŽJO, ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN POUČEVANJE OTROK... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 9 mesecev oz. do 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, SMISEL ZA... OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, ASISTENT STROKOVNEMU DELAVCU ZA NUDENJE POMOČI OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI VRTEC LAŠKO.
 • : UČITELJ ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE OTROK NA VEČINSKIH ŠOLAH, KI IMAJO ODLOČBE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ UČENCEM S PP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA VODICE.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 9 mesecev oz. 31.5.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA ZA POMOČ. DELO V RAZREDU, POMOČ PRI SLEDENJU PRI POUKU, POMOČ PRI ZAPISOVANJU UČNE SNOVI, ITD., urejevalniki... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN ČUSTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA,... VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 1.9.2017-31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SPECIALNO PEDAGOŠKE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE.
 • : VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA PORODNEM DOPUSTU, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... VRTEC PEDENJPED.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 31 ur, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje... Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev oz. ZAKLJUČKA PROJEKTA, polni delovni čas, 40 ur, OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V RAZLIČNIH VRTCIH IN NA DOMU. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI., urejevalniki besedil... VRTEC ANICE ČERNEJEVE.
 • : UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, Določen čas oz. 31.8.2017, polni delovni čas, 40 ur, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE.