en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Eslovenia.

Página: 2

 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. OD 01.01.2018 DO 31.05.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI... VRTEC PEDENJPED.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 01.08.2017 do 31. 12 2017, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL Z ZAKONOM IN... VRTEC PEDENJPED.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. 1.8.2017 do 31.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, KANDIDAT SE BO PRIPRAVLJAL NA SAMOSTOJNO DELO V ODDELKU PREDŠOLSKE VZGOJE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje -... OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V SKLADU Z NAČRTOM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... VRTCI BREZOVICA; ENOTA VNANJE GORICE.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. od 1.9.2017 do predv. marec 2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO , SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SE Z NJIM... VRTEC TRNOVO.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 5 mesecev oz. OD 1.1.2018-31.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNE IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE, IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE... OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO PRIHODA ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, DELO S PREDŠOLSKIMI OTROKI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje... VRTEC PEDENJPED.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO PRIHODA ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... VRTEC PEDENJPED.
 • : VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO S PREDŠOLSKIMI OTROKI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... VRTEC PEDENJPED.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. od 01.08.2017 do 31.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNE IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE, IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE... KRANJSKI VRTCI.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 10 mesecev oz. OD 1.9.2017 DO 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO S PREDŠOLSKIMI OTROCI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE S CELOTNIM KOLEKTIVOM VRTCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SMRKOLIN storitve d.o.o.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 10. 2017, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI. LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI DELO,... VRTEC KOLEZIJA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2017 ZA NADOMEŠČANJE DELAVKE ZARADI BOLNIŠKE IN PORODNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VARSTVU, NEGI IN HRANJENJU OTROK, POMOČ PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI IN STROKOVNIMI SLUŽBAMI... OŠ VAVTA VAS; VRTEC KRKINE LUČKE PRI OŠ VAVTA VAS.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE Z VZG. PRI NAČRTOVANJU IZVAJANJU VZG. DELA, PRI DELU S STARŠI, PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU, PRI SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU SOCIALNEGA IN EMOCIONALNEGA... VRTEC TEZNO MARIBOR.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, ZLASTI PA: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO... VRTEC MORJE LUCIJA - SCUOLA DELL' INFANZIA MORJE LUCIA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. vrnitve odsotne strokovne delavke oziroma največ do 31. 8. 2017, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VZGOJITELJU V VRTCU, VAROVANJE OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo... VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA.
 • : POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 15. 07. 2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti JAVNI ZAVOD OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. zaposlitev od 1.6.2017 - nadomeščanje boln.odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SKUPINE PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE.
 • : VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VARSTVO TREH OTROK, PO POTREBI PRIPRAVA OBROKOV ZA OTROKE., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Zaželena je izobrazba vzgojiteljice... Adittec, kadrovske rešitve, d.o.o.