en Español in English auf Deutsch en Français ...

132 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

Página: 4

 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE PROJEKTA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 3 ur, POUČEVANJE ŠPANSKEGA JEZIKA, SPREMSTVA UČENCEV NA IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTIH., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN PRIPRAVA NA POUK, DELO S STARŠI ..., angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Strokovni... OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA.
 • : UČITELJ GLASBE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE GLASBE IN INSTRUMENTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... GIMNAZIJA CELJE - CENTER.
 • : UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 31 ur, POUČEVANJE DIJAKOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. za čas trajanja programa ZŠS do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE V RAZPISU PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE ŠPORTA V OKVIRU PROJEKTA ZDRAV ŽIVLJ. SLOG, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA.
 • : UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 1. 9. 2017 do vrnitve delavke iz porodniške, oz. najkasneje do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 35 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA... JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. oziroma do vrnitve delavke., skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ ZA PREDMETNI POUK - POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINA V II. IN III. TRIADI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA KANAL.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje od 1. 9. 2017 dalje, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, strokovni izpit Srednja elektro-računalniška šola Maribor.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA MATEMATIKA Z MOŽNOSTJO POUČEVANJA PREDMETA RAČUNALNIŠTVO V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI IN PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje... I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE, ZAČETEK DELA 1. 9. 2017, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 12 ur, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V OKVIRU PROJEKTA NA-MA POTI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. Vrnitve učiteljice z bolniške odsotnosti oz do 31. 8. 2018., skrajšan delovni čas, 20 ur, NADOMEŠČANJE OD 1. 9. 2017 DO VRNITVE UČITELJICE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA HUDINJA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. ZAČETEK DELA 01.09.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE FIZIKE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... GIMNAZIJA LITIJA.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE UČENCEV NA PREDMETNI STOPNJI TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO, SODELOVANJE V ORGANIH ŠOLE IN S STARŠI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 11 ur, UČITEJ TT V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDMETNI UČITELJ ANGLEŠKEGA POUKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE.
 • : UČITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 10 mesecev oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE DIJAKOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih... SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 27 ur, POUČEVANJE BIOLOGIJE, KEMIJE IN NARAVOSLOVJA, STROKOVNI IZPIT, PRIČETEK ZAPOSLITVE 1.9.2017, KANDIDATI MORAJO IMETI USTREZEN ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ NARAVOSLOVJA OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE FIZIKE IN RAČUNALNIŠTVA V ODDELKIH MŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA RAČUNALNIŠTVO, Določen čas, 3 mesece oz. 30.11.2017, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V ODDELKIH MŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 16.11.2017, skrajšan delovni čas, 33 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V DRUGI IN TRETJI TRIADI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski... OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do 2.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z ZAKONODAJO IN AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA KEMIJO, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE KEMIJE IN LABORANTSTVA TER PODALJŠANO BIVANJE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, kandidati vlogi priložijo potrdilo o nekaznovanosti,... OSNOVNA ŠOLA RAKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 1 mesec oz. nadomeščanje delavca na bolniškem staležu, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN OSTALO DELO V SKLADU Z ZAKONODAJO IN AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN DRUGO DELO V SKLADU Z ZAKONODAJO IN AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN.