en Español in English auf Deutsch en Français ...

117 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

Página: 3

 • : UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. pričetek: 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje -... OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, INTERESNIH DEJAVNOSTI TER OPRAVLJANJA DRUGIH DEL GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA IN PO... OSNOVNA ŠOLA POLZELA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR.
 • : UČITELJ FRANCOŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 4 ur, POUČEVANJE, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, francoski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V ŠOL. LETU 2017/18 - VODENJE UČNIH UR V SKLOPU PROGRAMA ZŽS - IZVAJANJE VADBE V POUKA PROSTIH DNEH - SODELUJE Z OTROKI, NJIHOVIMI STARŠI IN DRUGIMI... OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 1.9.2017 - 15. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI POUČEVANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA V TRETJI TRIADI OŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA NAKLO.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI. ZAŽELENO POZNAVANJE PEDAGOGIKE MONTESSORI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških... MONTESSORI INŠTITUT, ZAVOD ZA POMOČ STARŠEM PRI RAZVOJU OTROK.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. OD 1.9.2017 DO 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE POUKA V SODELOVANJU Z UČITELJEM 1. RAZREDA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA OZ. NALOGE VZGOJITELJA - VZGOJITELJICE V DIJAŠKEM DOMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, slovenski... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR.
 • : UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. DO 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 22 ur, UČITELJ ZA POUČEVANJE TJ AN IN NE NA RS, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA DUPLEK.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Zakonsko določeni... GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, madžarski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ZAHTEVANA... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE PROJEKTA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 3 ur, POUČEVANJE ŠPANSKEGA JEZIKA, SPREMSTVA UČENCEV NA IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTIH., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN PRIPRAVA NA POUK, DELO S STARŠI ..., angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Strokovni... OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA.
 • : UČITELJ GLASBE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE GLASBE IN INSTRUMENTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... GIMNAZIJA CELJE - CENTER.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE ŠPORTA V OKVIRU PROJEKTA ZDRAV ŽIVLJ. SLOG, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. za čas trajanja programa ZŠS do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE V RAZPISU PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH.
 • : UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 31 ur, POUČEVANJE DIJAKOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR.
 • : UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 1. 9. 2017 do vrnitve delavke iz porodniške, oz. najkasneje do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 35 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA... JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI IN PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje... I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. oziroma do vrnitve delavke., skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ ZA PREDMETNI POUK - POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINA V II. IN III. TRIADI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA KANAL.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje od 1. 9. 2017 dalje, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, strokovni izpit Srednja elektro-računalniška šola Maribor.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA MATEMATIKA Z MOŽNOSTJO POUČEVANJA PREDMETA RAČUNALNIŠTVO V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE, ZAČETEK DELA 1. 9. 2017, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 12 ur, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V OKVIRU PROJEKTA NA-MA POTI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. Vrnitve učiteljice z bolniške odsotnosti oz do 31. 8. 2018., skrajšan delovni čas, 20 ur, NADOMEŠČANJE OD 1. 9. 2017 DO VRNITVE UČITELJICE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA HUDINJA.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 11 ur, UČITEJ TT V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE UČENCEV NA PREDMETNI STOPNJI TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO, SODELOVANJE V ORGANIH ŠOLE IN S STARŠI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. ZAČETEK DELA 01.09.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE FIZIKE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... GIMNAZIJA LITIJA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDMETNI UČITELJ ANGLEŠKEGA POUKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE.