en Español in English auf Deutsch en Français ...

132 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

Página: 2

 • : UČITELJ ZGODOVINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM,... OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SKUPIN OTROK PRI OBVEZNIH IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA ŠPO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen... OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje starševske odsotnosti, skrajšan delovni čas, 26 ur, POUČEVANJE NEMŠČINE KOT IZBIRNEGA PREDMETA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2017 DO 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN VARSTVO UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 13 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. predviden pričetek dela 25. 8. 2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA SREDNJEŠOLSKE MLADINE ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... Dijaški dom Bežigrad Ljubljana.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 7 ur, POUČEVANJE PREDMETA MATEMATIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 7 mesecev oz. do prihoda delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO (POUK, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, INTERESNE DEJAVNOSTI, …) IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO... OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pedagoška andragoška izobrazba, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti ministrstva za pravosodje in okrajnega... BIOTEHNIŠKi CENTER NAKLO.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1., 2. IN 3. TRILETJU TER PODALJŠANO BIVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Vlogi priložite dokazilo... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 9 ur, POUČEVANJE KEMIJE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, zakonsko določeni pogoji za... GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Zakonsko določeni pogoji za poučevanje v... GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA.
 • : UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 22 ur, DELO RAČUNALNIKARJA IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZG.-IZOBR. DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TJA, N1A IN OPB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Vlogi obvezno... OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018 , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA PRESERJE.
 • : UČITELJ ZGODOVINE V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10 ur, POUČEVANJE IN DRUGE NALOGE V SKLADU Z OPISOM DM V PRAVILNIKU O ORGANIZACIJI DELA IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, OBJAVLJENEM NA SPLETNI STRANI GIMNAZIJE NOVA GORICA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s... GIMNAZIJA NOVA GORICA.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROFESOR TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski... OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 15 ur, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG S SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN NAVODILIH VODSTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE DIJAKOV IN DRUGO VZGOJNO PEDAGOŠKO DELO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA OZIROMA NAJDLJE DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE OBEH PREDMETNIH PODROČIJ V VSEH OBLIKAH IN VSEBINAH PO PREDMETNIKU ZA OSNOVNO ŠOLO TER DELA... OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 32 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG UČITELJA ANGLEŠKEGA JEZIKA, PRIČETEK S 1. 9. 2017., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 26 ur, UČITELJ SLOVENŠČINE KOT DRUGI JEZIK V 1. R. - 5. R. V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 1.9.2017 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, USTREZNA IZOBRAZBA: SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, POUČEVANJE OTROK Z LAŽJO, ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN POUČEVANJE OTROK S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 7 mesecev oz. VRNITVE DELAVKE IZ POR.DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, DELA UČITELJA-PROFESORJA ANGLEŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM.
 • : UČITELJ KEMIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE KEMIJE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, IZVAJANJE PRIPRAVE NA POUK S SPROTNO VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVO NA DELO... SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA TECNICA DI CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ UMETNOSTNE ZGODOVINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE UMETNOSTNE ZGODOVINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo... SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA.
 • : UČITELJ NARAVOSLOVJA V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 12 ur, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, IZVAJANJE PRIPRAVE NA POUK S SPROTNO VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVO NA... SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA TECNICA DI CAPODISTRIA.
 • : PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 2 ur, PRIPRAVLJA LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE, PRIPRAVLJA LETNO PRIPRAVO IN PRIPRAVO NA POUK, PREVERJA IN OCENJUJE ZNANJE, VODI DOKUMENTACIJO, SODELUJE NA PEDAGOŠKIH KONFERENCAH, TEMATSKIH... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke, predvidoma do 15. 12. 2017, vendar najdlje do 3, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE.