Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Profesores de formación profesional' en Eslovenia.

 • : UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, Določen čas, 2 meseca oz. 1.9.2017 do 31.10.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA ELEKTRO SMERI VII/2, NADOMEŠČANJE UČITELJA 2 MESECA, ZARADI POVEZOVANJA... Šolski center Kranj.
 • : UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV ZA PODROČJE STROJNIŠTVA , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... ŠOLSKI CENTER PTUJ.
 • : UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE STROKOVNIH PREDMETOV OZIROMA MODULOV IN PRAKTIČNIH VAJ V PROGRAMU ZDRAVSTVENA NEGA, urejevalniki besedil - osnovno,... SREDNJA ŠOLA ZAGORJE.
 • : UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, IZVAJANJE PRIPRAVE NA POUK S SPROTNO VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVO NA DELO... SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA TECNICA DI CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ STROJNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, IZVAJANJE PRIPRAVE NA POUK S SPROTNO VSEBINSKO IN METODIČNO... SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA TECNICA DI CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ LESARSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 1.9.2017 DO 31.7.2018, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ NA PODROČJU LESARSTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • : UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 1.9.2017 DO 31.7.2018, skrajšan delovni čas, 22 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA LESARSTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • : UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV OBLIKOVANJE TEKSTILIJ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno,... ŠOLSKI CENTER CELJE.
 • : UČITELJ UMETNIŠKIH STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA ZA PODROČJE FOTOGRAFIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA.
 • : UČITELJ UMETNIŠKIH STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32 ur, POUČEVANJE STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA ZA PODROČJE FOTOGRAFIJE - GIBLJIVA SLIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA.
 • : UČITELJ OBLIKOVNIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE TEORIJE, PRAKTIČNEGA POUKA IN LABORANT ZA PODROČJE GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA.
 • : UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 1.9.2017 - 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV IN PRAKTIČNEGA POUKA NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA IN ELEKTROTEHNIKE, urejevalniki besedil -... SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA.
 • : SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA TEKSTILNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA TEKSTILNE USMERITVE, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA.
 • : UČITELJ MEDIJSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE DIJAKOV (TEORETIČNI IN PRAKTIČNI POUK), urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA.
 • : SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA GRAFIČNO TISKARSKE PREDMETE, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE DIJAKOV (TEORETIČNI IN PRAKTIČNI POUK), urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro,... EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA.
 • : UČITELJ MEDIJSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE DIJAKOV (TEORETIČNI IN PRAKTIČNI POUK), urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno,... EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA.
 • : UČITELJ STROJNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, računalniško... SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA.
 • : UČITELJ TEHNIŠKIH STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA STROJNE USMERITVE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA.
 • : UČITELJ GOZDARSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA IN STROKOVNIH MODULOV V GOZDARSTVU TER DRUGO PEDAGOŠKO DELO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA.
 • : UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, Določen čas, 2 meseca oz. od 1.9.2017 do 31.10.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... SREDNJA ŠOLA DOMŽALE.
 • : UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZDRAVSTVENIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2017 DO 31.7.2018, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA PODROČJE ZDRAVSTVA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, slovenski... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • : UČITELJ STROJNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2017 DO 31.7.2018, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ STROJNIH STROKOVNIH PREDMETOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje... ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
 • : UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA, ORGANIZIRANJE, PRIPRAVA NA POUK..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • : SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA GEODETSKE PREDMETE, Določen čas, 12 mesecev oz. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT,Opravljanja del in nalog določene s predpisi, LDN zavo, skrajšan delovni čas, 18 ur, POUČEVANJE VIOLONČELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik... GLASBENA ŠOLA CELJE.
 • : UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ENERGETIKE IN AVTOMATIZACIJE, ZAČETEK DELA 1. 9. 2017, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • : UČITELJ BALETA V UMETNIŠKI GIMNAZIJI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE KLASIČNEGA BALETA NA UMETNIŠKI GIMNAZIJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo... KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR.
 • : UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, Pedagoško-andragoška izobrazba,... Tehniški šolski center Maribor.