Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

  • : INŽENIR ENERGETIKE, TOPLOVODNI SISTEMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - DELO NA INOVACIJSKEM MEDNARODNEM EU PROJEKTU NA PODROČJU HLADILNIH STOLPOV NA NARAVNI VLEK, - DELO OBSEGA MODELIRANJE IN SIMULACIJE PRENOSNIKOV TOPLOTE, DVOFAZNEGA TOKA... JS energija, Optimizacija energetskih sistemov, d.o.o.
  • : INŽENIR LESARSTVA, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, RAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, VELJAVNA IZVOLITEV V USTREZNI NAZIV UP; UP IAM.
  • : INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PRIPRAVA VSEH ELEMENTOV ZA IZDELAVO PRODAJNIH PONUDB (OBVLADOVANJE IN UREJANJE KALKULACIJSKE BAZE, …), - PRIDOBIVANJE PONUDB PODIZVAJALCEV IN DOBAVITELJEV ZA PREDMETNI PROJEKT, - ORGANIZACIJA LOGISTIKE... STILLES d.o.o., Inženiring in notranja oprema Sevnica.
  • : STROKOVNJAKI ZA LOGISTIKO IN TEHNOLOGIJO PROMETA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POSREDOVANJE INFORMACIJ IN SVETOVANJE O ODVOZU ODPADKOV, - SPREJEMANJE, OBRAVNAVANJE IN EVIDENTIRANJE REKLAMACIJ, - ODPIRANJE IN AŽURIRANJE STIKOV IN KUPCEV, - VZDRŽEVANJE BAZ PODATKOV,... SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.
  • : STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE DELOVNEGA PROCESA NA PODROČJU PROCESOV DELA V PRODAJI, NABAVI IN SKLADIŠČIH NA PODLAGI PLANOV... AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.
  • : INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA OŽJEM DELOVNEM PODROČJU, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV, SPREMLJANJE REALIZACIJE PLANOV, SPREMLJANJE NOVOSTI IN ZAKONODAJE NA STROKOVNEM... LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA.
  • : INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, IZVAJANJE PROJEKTOV, USPOSABLJANJE IN POUČEVANJE DELAVCEV, UVAJANJE NOVOZAPOSLENIH ZA VARNO DELO, SKRB ZA PREGLED STROJEV,... FORI, FLEKSIBILNO ORGANIZIRANJE RAZVOJNIH IDEJ, D.O.O.
  • : INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU, ORGANIZIRANJU IN NADZIRANJU DEL NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI, IZDELOVANJE STROKOVNIH PODLAG ZA IZJAVO O VARNOSTI, SODELOVANJE PRI PERIODIČNIH... ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
  • : INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, VARSTVA PRED POŽAROM, EKOLOGIJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... SINET PODJETJE ZA STORITVE IN PROIZVODNJO D.O.O.