Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Bulgaria.

  • : Събира, съхранява и систематизира информация свързана с подземни води и зони за защита на водите. Поддържа регистри по ЗВ. Издава становища за допустимост на инвестиционни... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
  • : Участва в разработване и актуализирането на програми за мониторинг на морските води. Участва в актуализацията на ПУРБ и на Морската стратегия на Р България. Участва... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
  • : Организира и контролира дейностите в областта на образованиета, младежките дейности и спорта, регламентирани от законовите и подзаконовите нормативни актове ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ община.
  • : изпълнение на дейности свързани с финансово счетоводна и стопанска дейност по обслужване на ДРСЗ ДБТ от региона;реализация по средства по ОП"РЧР" АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : изпълнява дейности по водене на военнния отчетв мирно и военно време, оповестяване и доставяне на ресурси от запаса на военнонременните формирования и структури,... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І СТЕПЕН - СТАРА ЗАГОРА Друг вид субект.
  • : Основните функции на длъжността “старши експерт” са свързани с реализация на действащите програми и мерки за заетост и обучение – подготовка на документите... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.