Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Bulgaria.

  • : изпълнение на дейности свързани с финансово счетоводна и стопанска дейност по обслужване на ДРСЗ ДБТ от региона;реализация по средства по ОП"РЧР" АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : изпълнява дейности по водене на военнния отчетв мирно и военно време, оповестяване и доставяне на ресурси от запаса на военнонременните формирования и структури,... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І СТЕПЕН - СТАРА ЗАГОРА Друг вид субект.
  • : Основните функции на длъжността “старши експерт” са свързани с реализация на действащите програми и мерки за заетост и обучение – подготовка на документите... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Увеличаване броя на устроените на работа безработни лица, броя на обявените свободни работни места и броя на работодателите, ползващи услугите на ДБТ, чрез включване... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Упражнява контрол в част строителство на обекти. Съставя актове, следи за наличие на писмени договори. Подготвя преписки за констатирани незаконни строежи. ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ община.
  • : извършване на дейности, свързани с подготовка, осъществяване и изпълнение на финансираните дейности по проект BG05M9OP0011.016 „Ваучери за заети лица”, финансиран от... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Професионално информиране и консултиране на лицата от целевата група за включване в проекта;приемане на заявления за включване в обучения;извършване на подбор... ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - ПЛОВДИВ поделение поделение.
  • : Професионално информиране и консултиране на лицата от целевата група за включване в проекта;приемане на заявления за включване в обучения;извършване на подбор... ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - ПЛОВДИВ поделение.
  • : Професионално информиране и консултиране на лицата от целевата група за включване в проекта;приемане на заявления за включване в обучения;извършване на подбор... ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - МАДАН поделение.
  • : Реализацията на програми, проекти и мерки за заетост и обучение, професионално ориентиране и обучение на възрастни, дейности по схеми по ОП РЧР за директно предоставяне... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.