Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,154 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Supervisores de industrias manufactureras: 2.1.Nodrošinat savas iecirkna ritmisku un kvalitativu  ražošanas uzdevumu izpildi, tai  skaita: 2.1.1.   kontrolet savlaicigu metala padevi no noliktavas uz cehu, 2.1.2.   kontrolet, lai  pakešu formešana, kas talak iet uz locišanu, velvešanu un atsevišku mezglu salikšanu,... ASK ENTERPRISE, SIA.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): Kravas kontrolieris Olaines noliktava “Šarlotes”Mes Tev uzticesim: - salidzinat nokomplektetas preces ar pavaddokumentiem, - uzraudzit komplektetaju un noliktavas stradnieku darbu.Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B2... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Darba deveja nosaukums un registracijas numurs:SIA “RX Tirdznieciba”Uznemuma darbibas nozare;Partikas ražošana un mazumtirdzniecibaAmata nosaukums:PARDEVEJS - EKSPERTSProfesija (pec profesiju klasifikatora);5223 03Darba pienakumi;-    Veikt izcilu klientu apkalpošanu;-    Efektivi... RX TIRDZNIECIBA, SIA.
 • . Empacadores manuales: Precu komplektetajs Olaines noliktava “Šarlotes”Mes Tev uzticesim: - komplektet, sainot preces noliktava.Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 n MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Darba vieta Liepnieku iela 11, Broceni Puspiekabes ar cisternu, parvada valejo cementu pa visu Latviju; puspiekabes ar tentu, parvada faseto cementu pa visu Latviju; puspiekabes-pašizgazeji, parvada beramas kravas (kalkakmeni, ogles, anhidritu, smilti. Prasibas-labas saskarsmes spejas,... M3, SIA.
 • . Médicos especialistas: Neirologa / nodalas vaditaja  darbs stacionara, iespeja stradat papildus arsta neirologa darbu ambulatoraja dala, nepieciešams sertifikats un registra aplieciba, ir iespeja piedavat dienesta dzivokli. Talr.29184716, e-pasts: inta.veisa#gmail.com zvanit, rakstit e-pasta vai ierasties personigi... Tukuma slimnica, SIA.
 • . Empacadores manuales: Pienakumi: Produkcijas škirošana, pakošana un sainošana; Produkcijas markešana un aplimešana. Piedavajam: Darbu atpazistama un latviska uznemuma; Darbu mainas (6:30-18:30/18:30-6:30); Konkuretspejigu atalgojumu un uz rezultatiem balstitu premiju; Socialas garantijas;... LACI, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Laci, SIA: MEKLEJAM TEVI – KONDITOREJAS NODALAS VADITAJU Mes sagaidam: ? Izglitibu konditorejas joma? Darba pieredzi konditorejas joma? Velmi stradat un apgut jaunas iemanas? Godpratigu attieksmi pret darbu Mes piedavajam: ? Darbu mainas(6:30-18:30/18:30-6:30)? Konkuretspejigu atalgojumu(no... LACI, SIA.
 • . Médicos especialistas: Radiologa diagnosta darbs , sertifikats un arstniecibas personas registra aplieciba - obligati. Ir iespeja nodrošinat ar dienesta dzivojamo platibu. Papildus samaksa pie amatalgas  par maksas pakalpojumu sniegšanu. Talr.29184716, e-pasts:inta.veisa#gmail.com zvanit, rakstit e-pasta... Tukuma slimnica, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Preilu novada domeizsludina pieteikšanos uz tehniskas dalas vecaka kontroliera amatu (uzdarbinieka prombutnes laiku) Amata pienakumi: ·  Projektu, kas saistiti ar pašvaldibasnedzivojamo eku, dzivojamo maju, komunalas saimniecibas un vides aizsardzibasjautajumiem, planošana, koordin 'PREILU NOVADA DOME'.
 • . Peones de carga: Noliktavas stradnieks Olaines pag., Grenes, “Šarlotes” Mes Tev uzticesim : - parvietot preces noliktava. Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Kravas automobila vaditajs. Maršruti: Vacija – Polija –  Krievija - Kazahstana - Uzbekistana. Kat. CE. Aplieciba ADR - bistamo kravu parvadašanai (ADR) Valodu zinašanas: krievu, vacu vai anglu. Pieteikumus sutit uz e-pastu: info#girr.eu vai zvanit uz mob.tel.: +37129903567. Girr Logistik SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Automatikis/elektrikis Galvenie darba uzdevumi: zagešanas un škirošanas liniju automatikas apkalpošana; ražošanas liniju nepartrauktas darbibas nodrošinašana. Prasibas kandidatam: amatam atbilstoša izglitiba; velama iepriekšeja darba pieredze automatika/elektrika amata pie... PATA Saldus, AS.
 • . Revocadores: Sludinajums #813330 | Vakances :: Darbs :: Sludinajumi :: Liepajniekiem.l Uznemums sakara ar apgrozijuma pieaugumu aicina darba APDARES DARBU STRADNIEKUS . Prasibas kandidatiem: priekšzinašanas un pieredze celtniecibas darbos velama, bet nav obligata un speja organizet savu darbu. ... VIA-S modular houses, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu - Piesarnojuma kontroles dalas vecakais inspektors (tris amata vietas uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Aicinam darba  mazumtirdzniecibas veikala pardeveju-kasieri . Darba pienakumi: - laipni apkalpot klientus; - izvietot preces tirdzniecibas zale; - sekot precu realizacijas terminiem; - Uzturet kartiba savu darba vietu. Prasibas kandidatiem: - velama pieredze partikas mazumtirdznieciba... MARKSMENS, SIA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Corporate Solutions grupa apvieno vairakus informacijas tehnologiju un biznesa vadibas konsultaciju un risinajumu uznemumus, kas jau kopš 2006. gada nodrošina pakalpojumus korporativajiem klientiem.Corporate Solutions grupas uznemumi nodarbina vairak ka 150 dažadu nozaru ekspertus. Aicinam... Corporate Solutions, SIA.
 • . Peluqueros: Darbs frizetava ''KRISTINE'', Riga, Maza Rencenu iela 1 Pienakumi: Klientu apkalpošana atbilstoši vinu pieprasijumam (matu griešana,krasošana,veidošana,mazgašana,utt) Kontakti: kristiine.legzdina#gmail.com t. 28321548 P/p frizieris. Uznemums piedava ari kursus kvalifikacijas paaugstinašanai. PBS, SIA.
 • . Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental: SIA Media Control ir viens no vadošajiem uznemumiem Latvija, kas kopš 2003. gada sniedz vienotu pakalpojumu kopumu drošibas un administrativo jautajumu risinašana.Media Control darba kvalitati apliecina vairaku gadu pieredze sadarbiba ar dažadu nozaru uz-nemumiem un valsts, pašvaldibu... Media Control, SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Rigas Socialais dienestsmekle papildinajumu sava komanda un aicina pievienotiessavam kolektivam                                    AUTOMOBILA VADITAJU Galvenie darba pienakumi: -vadit un apkalpot automašinu, kas paredzeta Dienesta darbinieku parvadašanai;... Rigas Socialais dienests.
 • . Profesionales del trabajo social: “ Madonas novada pašvaldibas socialais dienests aicina darbasocialo darbinieku (PKK 2635 01) Marcienas pagastaPilna slodze uz nenoteiktu laiku, darba samaksa EUR 567,00 menesi.prasibas pretendentam:•    ieguta otra limena profesionala augstaka vai akademiska izglitiba socialaja darba... Madonas novada pašvaldibas Socialais dienests.
 • . Directores generales y gerentes generales: Uznemuma grupa, kas apvieno tadus zimolus ka Media Control, Livland Group, Miittech, Smart En-ergy, Macibu un konsultaciju centrs ABC, SDM u.c., aicina savais komandai pievienoties JAUNA BIZNESA VIRZIENA VADITAJU Komandai ir liels speks, tieši tapec meklejam Tevi – interesantas pieredzes... Miittech, SIA.
 • . Representantes comerciales: Klientu attiecibu projektu vaditajsSIA “Macibu un konsultaciju centrs ABC” aicina pievienoties savai komandai cilveku, kurš nebaidas uzrunat klientus, kuram patik pozitiva komunikacija, kurš velas attistities un rikojas parliecinoši dažadas problemsituacijas.Lai Tu justos “ka zivs... MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABC SIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: SIA Media Control ir viens no vadošajiem uznemumiem Latvija, kas kopš 2003. gada sniedz vienotu pakalpojumu kopumu drošibas un administrativo jautajumu risinašana.Media Control darba kvalitati apliecina vairaku gadu pieredze sadarbiba ar dažadu nozaru uz-nemumiem un valsts, pašvaldibu... Media Control, SIA.
 • . Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones: •Ieviest jaunas programmas•Registret un sankcionet informativo sistemu lietotajus•Izdarit nelielas izmainas, vecako specialistu vadiba un pilnveidot esošas programmas•Testet un uzturet no jauna izstradatas un jau esošas informacijas sistemas, kontrolet un nodrošinat to kvalitati... "EKOFINANS" filiale "Ecofin Europe", AKF.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: SIA Vidzemes slimnica aicina sava komanda MEDICINAS MASU Darba apraksts: Darbs Terapijas nodala Nr.1uz nenoteiktu laiku; Darba laiks: dienas un / vai dežuru darbs saskana ar darba grafiku; Darba vieta: Jumaras iela 195, Valmiera,LV-4201 Prasibas kandidatiem: medicinas masas izglitib Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico: SIA ”Ludzas medicinas centrs” Diagnostiskas radiologijas nodala aicina darba Radiologa asistentuPrasibas:•    III profesionalas kvalifikacijas limenis vai I augstakas profesionalas izglitibaslimenis (IV profesionalas kvalifikacijas limenis) radiologa asistenta specialitate;•    registracija... Ludzas medicinas centrs, SIA.
 • . Ayudantes de cocina: SIA “Pedelite” piedava darbu VIRTUVES DARBINIEKAM Darba pienakumi: Trauku mazgašana; Tirišanas un uzkopšanas darbu veikšana; Palidzešana dažados virtuves darbos. Prasibas: Augsta atbildibas sajuta; Nevainojama darba kvalitate; Pozitiva un godiga attieksme pret... PEDELITE, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Meklejam KONDITORU! Kas var but jaukaks, ja vari apvienot darbu ar savu hobiju. Tada iespeja Tev tiek dota. Tavs hobijs - kukas, kucinas, tortes,platsmaizes un bulcinas. Tas varesi cept pie mums “Lotte caffe” kafejnica LiepajasOlimpiskaja centra. Darba samaksa: Eur 500,00 –... Serviss AB, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Uzkopšanas uznemums SIA FDA SERVICE aicina darba APKOPEJUS Darba vieta - Riga (Purvciems) Darba grafiks: 6 darba dienas x 6 brivdienas.Darba alga: 2 eiro stunda netto. Piedavajam: - bezmaksas dzivošanu;- bezmaksas pusdienas. Prasibas: - BEZ KAITIGIEM IERADUMIEM !!! Zvanit:... FDA SERVICE, SIA.