Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Hordaland (Noruega)

Vitskapleg AssistentClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 138924

Ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som vitskapleg assistent med start i august 2016. Stillinga er for ein periode på 1 år med mogleg forlenging med inntil 1 år. Samla tilsetjingstid kan ikkje overstige 2 år. En del reising må påreknas.

 

Vitskapleg assistent er ei rekrutteringsstilling der hovudoppgåva er å vere ein støttespelar for den vitskaplege staben i deira undervisnings- og forskingsverksemd. Stillinga skal gi høve til innsikt i vitskapleg arbeid og metode.

 

Stillinga er knytt til SpaceLab (Spaces of Climate and Energy Lab) http://spacelab.b.uib.no/. SpaceLab er ei forskargruppe ved Institutt for geografi som forskar på samanhengen mellom klima, energi og samfunn, spesielt knytt til byutvikling. SpaceLab er ein del av Senter for klima og energiomstilling (CET).

 

Vi søker ein vitskapleg assistent som i hovudsak skal bidra til datainnsamling i tilknyting til eit forskingsprosjekt finansiert gjennom Bergen Forskningsstiftelse. Prosjektet heiter European cities as actors in climate and energy transformations, og ser på korleis byer fremmer omstilling. Den vitskaplege assistenten vil inngå i et dynamisk og ungt forskingsmiljø og få gode høve til utvikling.

 

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene vil gå ut på å gjennomføre feltarbeid, intervjuar, observasjon og dokumentanalyse. Ein kan og få andre oppgåver i knytt til SpaceLab sin aktivitet, som organisering av seminar og konferansar.

 

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Har mastergrad i samfunnsgeografi

 • Har erfaring med kvalitativt feltarbeid

 • Gjerne har kjennskap til byutvikling og planlegging som tema

 • Evne til å arbeide systematisk og resultatorientert

 • Er open, fleksibel og samarbeidsvillig

   

  Vi kan tilby

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø

 • Løn etter lønssteg 47 ved tilsetjing (Lpl.17.515/ kode 1020/1019). For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar

   

  Søknad

  Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk via link på denne sida "søk på jobben".

   

  Søknadsfrist: 19.6.2017

   

  Søknaden skal merkast 17/6385

   

  Det vil vere aktuelt med intervju før tilsetjing.

  Til informasjon

  Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til forskar Håvard Haarstad, tlf. 55 58 45 81, e-post: Havard.HaarstadReemplazar por una arrobauib.no

   

  Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad avspegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekrut

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 403 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: postboks 7802 5020 BERGEN.

Ver las 504 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat - Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling for barnemedisin. Noruega, 19 Ago. 2017.

Doktorgradsstipendiat i oljeproduksjonskjemi. Noruega, 19 Ago. 2017.

Stipendiat i filosofi. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoctoral fellow in biorefining of lignocellulose. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling - ref.nr. 17/01882. Noruega, 13 Ago. 2017.

Associate Professor in Physics - Digital Power Systems - Ref.no. 17/01918. Noruega, 12 Ago. 2017.

Post-Doctoral Research Fellow. Noruega, 10 Ago. 2017.

Førsteamanuensis i byplanlegging. Noruega, 10 Ago. 2017.