Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

VIŠJI SVETOVALEC ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE, ŠIFRA: C027010 - M/Ž

Empleos en Gorenjska (Eslovenia) de Profesores de universidades y de la enseñanza superiorClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice.

Descripción de la oferta de trabajo:
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZLASTI NA PODROČJU VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, PREDVSEM NA PODROČJU VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, VODENJE POSTOPKOV PRIPRAVE IN IZDELAVE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV IN DRUGIH GRADIV, VODENJE PROJEKTOV OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, IZDAJA IZPISOV IN INFORMACIJ IZ URADNIH EVIDENC (STATUS ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE, NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ, LOKACIJSKA INFORMACIJA, ….) TER STROKOVNA POMOČ STRANKAM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA PO NALOGU NADREJENEGA., Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava za javne uslužbence: najmanj raven kvalifikacij 8 Slovenskega ogrodja kvalifikacij smeri arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, geodezije, ali druge istovrstne smeri s področja varstva kulturne dediščine, najmanj 4 leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, državljanstvo Republike Slovenije , obvladati morajo uradni jezik, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev , zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prednost bodo imeli kandidati, ki: imajo izkušnje s področja varstva kulturne dediščine, prostorskega načrtovanja in vodenja investicij, so digitalno pismeni na ravni usposobljenega uporabnika (Digitalne kompetence). Javni natečaj je objavljen na spletnih straneh http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/ in http://www.skofjaloka.si/objave/58.

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Gorenjska.

Ver 201 ofertas de trabajo en "Gorenjska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 23/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Entre 2 y 5 años.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 12.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: OBČINA ŠKOFJA LOKA.

Dirección: Mestni trg 15 , 4220 ŠKOFJA LOKA.

Contacto: OBČINE ŠKOFJA LOKA OBČINSKA UPRAVA

Email: obcinaReemplazar por una arrobaskofjaloka.si

Teléfono: 04 511 23 00.

Ver las 504 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

RAZISKOVALEC - M/Ž. Eslovenia, 22 Ago. 2017.

MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. Eslovenia, 22 Ago. 2017.

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II - M/Ž. Eslovenia, 10 Ago. 2017.

ASISTENT (D010001) V NAZIVU (3) ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

ASISTENT Z DOKTORATOM - H019001 - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

ASISTENT Z DOKTORATOM - H019001 - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/ IZREDNI PROFESOR/ REDNI PROFESOR ZA PODROČJE VIOLONČELA ŠIFRA DM: D019001 NA ODDELKU ZA GODALA IN DRUGE INSTRUMENTE S STRUNAMI NASTOP DELA PREDVIDOMA 1.10.2017, OZIROMA PO PREJEMU SOGLASJA H KADROVSKEMU NAČRTU UL AG ZA LETO . Eslovenia, 30 Jul. 2017.

J017104 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), ŠDM: 1001438, V KABINETU IN SAMOSTOJNIH CENTRIH IN SLUŽBAH (SLUŽBA ZA INVESTICIJE), ZA DOLOČEN ČAS ENEGA (1) LETA S POSKUSNIM DELOM TREH (3) MESECEV, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, 1 DELAVEC - M/Ž. Eslovenia, 21 Jul. 2017.