Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

VIŠJI REFERENT ZA KULTURO IN PROJEKTE M/Ž ZA DOLOČEN ČAS Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA - M/Ž

Empleos de Profesionales de la publicidad y la comercialización en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Profesionales de las ventas, la comercialización y las relaciones públicas : Profesionales de la publicidad y la comercialización.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, trženje in odnose z javnostmi : Strokovnjaki/strokovnjakinje za oglaševanja in trženje.

Descripción de la oferta de trabajo:
STROKOVNJAKI ZA RAZVOJ IN PRODAJO TURISTIČNIH PRODUKTOV, Določen čas, 15 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POMOČ PRI ZBIRANJU, UREJANJU IN PRIPRAVI PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POMOČ OBLIKOVANJU MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, POMOČ PRI OPRAVLJANJU DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, POMOČ NA PODROČJU KOMUNALNIH ZADEV OPRAVLJANJE STROKOVNIH IN UPRAVNIH TER DRUGIH NALOG IN ZAGOTAVLJANJE POGOJEV IN NADZOR ZA RAZVOJ KOMUNALNEGA IN CESTNEGA GOSPODARSTVA, PROMETA IN ZVEZ, VODNEGA GOSPODARSTVA TER ENERGETIKE, POMOČ PRI PRIPRAVI IN USKLAJEVANJU PREDLOGOV ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST, KOORDINACIJA VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN VZDRŽEVANJU BAZE CESTNIH PODATKOV, POMOČ PRI PRIPRAVI ODLOČB S PODROČJA OBČINSKIH CEST (ZAPORA, PREPOVED POSEGOV NA CESTE), POMOČ PRI UDELEŽBI NA MEJNIH UGOTOVITVENIH POSTOPKIH IN IZPELJAVA POSTOPKOV ODKUPOV, ODPRODAJE ZEMLJIŠČ,POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU PREDLOGOV ZA DOLOČANJE PROMETNE UREDITVE V OBČINI, POMOČ PRI OPRAVLJANJU NALOG V ZVEZI Z OPRAVLJANJE IN GOSPODARJENJEM KOMUNALNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV,POMOČ PRI SPREMLJANJU PROBLEMATIKE NA PODROČJU VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V ZVEZI S PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU, POMOČ PRI IZDAJI PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI S PODROČJA CESTNEGA GOSPODARSTVA, POMOČ PRI PREDLAGANJU POGOJEV ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNEGA DOBRA, POMOČ PRI SODELOVANJU IN KOORDINIRANJU NALOG Z DRŽAVNIMI ORGA, najmanj visoka strokovna izobrazba oz. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve bolonjske stopnje, državljanstvo Republike Slovenije, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 1.izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2.izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 3.izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šmarješke Toplice pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis.

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Jugovzhodna Slovenija.

Ver 150 ofertas de trabajo en "Jugovzhodna Slovenija" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 20/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE.

Dirección: Šmarjeta 66 , 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE.

Contacto: RADKOVIČ LIDIJA

Email: infoReemplazar por una arrobasmarjeske-toplice.si

Teléfono: 07 38-44-330.

Ver las 396 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Profesionales de las ventas, la comercialización y las relaciones públicas : Profesionales de la publicidad y la comercialización ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II - TURIZEM IN PROMOCIJA - M/Ž. Eslovenia, 21 Ago. 2017.

VODJA MARKETINGA - TRŽENJE PROGRAMOV IN ORGANIZACIJA PRIREDITEV - M/Ž. Eslovenia, 08 Ago. 2017.

STROKOVNJAK ZA MARKETING - M/Ž. Eslovenia, 27 Jul. 2017.

DELAVEC V MARKETINGU - M/Ž. Eslovenia, 13 Jul. 2017.

VIŠJI REFERENT ZA KULTURO IN PROJEKTE M/Ž ZA DOLOČEN ČAS Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA - M/Ž. Eslovenia, 20 Jun. 2017.

PODROČNI SVETOVALEC I - VODJA ENOTE ZA TURIZEM - M/Ž. Eslovenia, 15 Jun. 2017.

INŽENIR ANALITIK - M/Ž. Eslovenia, 09 Jun. 2017.

DIREKTOR PRODAJE - M/Ž. Eslovenia, 31 May. 2017.