Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vernepleier 100 % Fast Avlastningsboligen - Personlig assistanse og avlastning

Ofertas de empleo en Akershus (Noruega)Clasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte.

Vi har gode bo- ogoppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfoldinnen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen har enspennende fremtid foran seg. I år er flere områdeplaner vedtatt. Follobanen,med dobbeltspor på strekningen Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021 og er detstørste samferdselsprosjektet i Norge. Det forventes en kraftigbefolkningsvekst i løpet av de neste 15 årene

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).Virksomhet Miljøarbeidertjenesten består av flere avdelinger og gir tjenester til personer med forskjellige funksjonsvansker, utviklingshemming, psykiske og/eller rusproblemer, samt bidrar til å gi brukerne et godt tilbud tilpasset den enkeltes behov. Avlastningsboligen gir tjenester til barn og unge med fysisk og psykisk utviklingshemming. Vi søker etter en positiv og kreativ vernepleier, som er opptatt av målrettet arbeid og det å gi god kvalitet i tjenesten som leveres.Vernepleieren vil være sentral i arbeidet med å utvikle, følge opp og koordinere tjenestene.Arbeidsoppgaver
 • God kjennskap til avdelingens brukergruppe
 • Direkte arbeid med brukerne i fast turnus med arbeid gjennomsnitt hver 3. helg
 • Kvalitetssikre arbeid direkte med brukerne bl.a. ved gjennomgang av dokumentasjon registrert i Gerica, samt oppdatere tiltaksplaner og prosedyrer
 • Ta medansvar slik at avdelingens oppgaver ivaretas og medvirke til at resultater blir oppnådd gjennom samarbeid
 • Anvende lover, forskrifter, retningslinjer og avtaleverk innenfor fagområdet
 • Skal anbefale, gi råd, veiledning og yte bistand
 • Delta i opplæring av nyansatte og vikarer
 • Delegert ansvar for koordinering av IP
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisert vernepleier
 • Det er ønskelig med yrkeserfaring innen fagområdet med god kjennskap til, og bred erfaring med, brukergruppen.
 • Det er ønskelig med erfaring med oppgaver jfr. helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9
 • Førerkort kl. B
Utdanningsretning
 • Medisin / Helse / Sosialfag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige Egenskaper
 • Vi søker etter en person som har gode evner til å jobbe alene og i team, er pålitelig, ansvarsbevisst, engasjert og fleksibel. Du har positive holdninger og naturlig samhandling med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, fordi du har interesse for og erfaring med brukergruppen
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne og alminnelig god IKT-brukerkompetanse
Vi tilbyr
 • Gode pensjonsrettigheter
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Ski kommune har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-bedrift)
 • Lønn: etter avtale / Ski kommunes lønnsspenn
 • Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
 • For stillinger knyttet til tjenester til barn eller utviklingshemmede, kreves politiattest ikk

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Akershus.

Ver 411 ofertas de trabajo en "Akershus" (Noruega).

Fecha de inicio: 09/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Ski kommune.

Dirección: Lysneveien 49 1400 SKI.

Ver las 1,404 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Forløpskoordinator til henvisningsmottaket i Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 13 Ago. 2017.

Off. godkjent sykepleier, 50 % vikariat. Noruega, 13 Ago. 2017.

Helgestillingar - Avlastninga. Noruega, 13 Ago. 2017.

Teamleder - Grenda bolig. Noruega, 12 Ago. 2017.

Ledig stilling som sykepleier på kirurgisk sengepost - Bærum sykehus. Noruega, 12 Ago. 2017.

Avdelingsleder x 2 (ref 3323). Noruega, 12 Ago. 2017.

Avdelingsleder til boveiledertjenesten (ref 3322). Noruega, 12 Ago. 2017.

Sykepleiere- Haugåstunet sykehjem - Stavanger kommune. Noruega, 11 Ago. 2017.