Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Undervisningsinspektør (Ref.nr: 826). Sogn og Fjordane

Empleos de Maestros de enseñanza primaria en Sogn og Fjordane (Noruega)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.
Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:
Kvåle skule er ein 6-10 skule med 3 parallellar på kvart trinn og omlag 340 elevar fordelt på 15 klassar. Det er 45 tilsette ved skulen. Skulebygga er ei blanding av nye og gamle bygg, med eit flott og variert uteareal. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal. Skulen satsar på dagleg fysisk aktivitet, og for å få dette til er elevtida pr. skuledag utvida. Me har i 4 år nytta IKT-basert eksamen. It's Learning er etablert som vår digitale plattform. SkoleArena er administrasjonsprogrammet for lærarane. Av utviklingsarbeid vil vi nemne; Internasjonalt arbeid (Comenius), utveksling Nord-Sørog vurdering for læring. I det pedagogiske arbeidet vårt vektlegg vi mellom anna klasseleiing som eit pedagogisk verktøy. Skulener teambasert og i visjonen vår peikar vi på verdien av trygge og aktive elevar som opplever meistringsglede.Sjå heimeside: www.kvaale.skule.noStillingsinformasjonDet er ledig 100% vikariat som undervisningsinspektør frå 01.08.2017 til 31.07.2018.ArbeidsoppgåverStillinga er ein del av skulen sitt leiarteam. Dei fleste av oppgåvene for inspektøren vil liggje til 6. og 7. trinn. Stillinga har ca. 40% leseplikt. Til stillinga ligg og koordinering av overgangsmøter knytt til elevar med behov for tiltak innan spes.ped./sos.ped. Generelt pedagogisk utviklingsarbeid og hovudansvar for framandspråkopplæringa ved skulen.Oppfylging av assistentar og miljøterapeutar. Difor ynskjer me ein inspektør som har evne og vilje til leiing, er analytisk, ryddig og strukturert. Som arbeidar sjølvstendig, kommuniserer godt og skapar tillit. Ein som er pådrivar med positivt syn på skulen og eleven, og har solid kjennskap og erfaring i bruk av IKT. Den som vert tilsett vil få eit hovudansvar for utvikling og integrering av IKT som eit reiskap til god undervisning.Krav til kompetanseRelevant pedagogisk utdanning og med erfaring frå skuleslaget, helst med tilleggsutdanning innan leiing og IKT.Personlege eigenskapar som t.d. evne til kommunikasjon, motivasjon, refleksjon, evne til å lytte og skape/leggje til rette for samhandling, vert lagt vekt på ved tilsetjing. Det vert kalla inn til intervju.Spesielle vilkår for stillingaDet vert stilt krav om politiattest av nyare dato.Vi tilbyr- Løn etter avtaleverket.- Gode pensjons- og forsikringsordningar.- Treningstilbod.- Ein god arbeidsplass med flinke og engasjerte medarbeidarar.For søknadBruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår heimeside: www.sogndal.kommune.no - ledige stillingar.For spørsmål kontakt Tenestetorget tlf. 57629600.Dersom du skal søkje på fleire stillingar må du sende ein søknad pr. stilling.Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-post adresse i søknaden og det er merka av for at ein ønskjer å motta informasjon om søknaden på e-post.I skjemaet er det mogeleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør Offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.KontaktpersonKjetil Sønnesyn, Tenesteleiar, tlf: 57 67 90 42, mobil: 905 59 816, kjetil.sonnesynReemplazar por una arrobasogndal.kommune.no

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 76 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Kvåle skule.

Dirección: 6856 SOGNDAL.

Ver las 856 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Lærervikariat (Saksnr. 2017/7546). Noruega, 13 Ago. 2017.

Undervisningsstilling engelsk - Holmlia skole Trinn 8 - 10. Noruega, 13 Ago. 2017.

Ringevikar Brannfjell skole - Brannfjell skole. Noruega, 13 Ago. 2017.

Tysklærer på ungdomstrinnet - Manglerud skole 1-10. Noruega, 13 Ago. 2017.

Undervisningsstilling (Ref.nr. 270). Noruega, 13 Ago. 2017.

Pedagog. Noruega, 13 Ago. 2017.

Undervisningsstilling - Gamlebyen skole. Noruega, 12 Ago. 2017.

Vikar i skole. Noruega, 11 Ago. 2017.