Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Noruega (Oslo)

Sykepleier, Ambulerende Natt Solvang Helsehus - Oslo Kommune, SykehjemsetatenClasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:
Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av sykehjem og Oslos nest største etat. Vi har ansvar for 44 langtidshjem og 4 helsehus. Etaten drifter selv 17 langtidshjem, 3 helsehus og har kontraktsoppfølging på 26 private/ideelle sykehjem.

Hvert år behandles 9 000 pasienter på Oslos langtidshjem og helsehus. Oslosykehjemmenes 12 000 ansatte sørger for at pasientene får god behandling, pleie og omsorg. Pasientene har 1,6 millioner liggedøgn hvert år. Vårt senter for fagutvikling og forskning bidrar til å styrke helse- og omsorgstjenester til beste for innbyggerne i Oslo. Fagmiljøet er bredt sammensatt. Senteret skal levere praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte innen helse og omsorg i bydeler og institusjoner. Etaten har også ansvar for Oslo kommunes opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Etaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens behov, og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt for ulike brukergrupper.

Vi skal være førstevalget for de beste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere gjennom å arbeide med helse, miljø og sikkerhet, inkluderende arbeidsliv, kompetanse- og fagutvikling, og vi tilbyr et røykfritt arbeidsmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Solvang ligger i et trivelig område, sentralt på Teisen i Oslo. Vi har en stor flott hage, gode, lyse lokaler og parkeringsplasser for ansatte og besøkende. I likhet med de tre andre helsehusene i Oslo har Solvang korttids- og rehabiliteringspasienter. I tillegg har helsehuset en lindrende avdeling og en trygghetsavdeling. Lindrende avdeling har 16 sengeplasser og tar imot pasienter fra hele Oslo med behov for smerte- og symptomlindring. Oppholdene er tidsavgrensede, og en del pasienter avslutter sitt liv ved avdelingen. Sykepleier samarbeider tett med lege og øvrig helsefaglig personale i avdelingen. Det er avtale om fast ukentlig veiledning fra Hospice Lovisenberg.Vi søker: 2 Sykepleier i 59,5% sommervikarer på ambulerende nattKun elektroniske søknader vil bli vurdert.Arbeidsoppgaver
 • Utøve direkte sykepleie til våre pasienter
 • Påse at de pleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid
 • Sørge for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid
 • Aktivt bidra til et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Høy sykepleiefaglig kompetanse
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Norskkunnskaper på Nivå C1, muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring med pasientgruppen
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy (Gerica, Kvalitetslosen, Gat eller tilsvarende)
 • Gyldig politiattest m&a

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 767 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/06/2017.

Nº de vacantes: 2.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Oslo kommune, Sykehjemsetaten.

Dirección: 0664 OSLO.

Ver las 1,404 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Forløpskoordinator til henvisningsmottaket i Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 13 Ago. 2017.

Off. godkjent sykepleier, 50 % vikariat. Noruega, 13 Ago. 2017.

Helgestillingar - Avlastninga. Noruega, 13 Ago. 2017.

Teamleder - Grenda bolig. Noruega, 12 Ago. 2017.

Ledig stilling som sykepleier på kirurgisk sengepost - Bærum sykehus. Noruega, 12 Ago. 2017.

Avdelingsleder x 2 (ref 3323). Noruega, 12 Ago. 2017.

Avdelingsleder til boveiledertjenesten (ref 3322). Noruega, 12 Ago. 2017.

Sykepleiere- Haugåstunet sykehjem - Stavanger kommune. Noruega, 11 Ago. 2017.