Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

SVETOVALEC – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 9017) V DIREKTORATU ZA INTERNACIONALIZACIJO, PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOGIJO, SEKTORJU ZA INDUSTRIJO, SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN TEHNOLOGIJO - M/Ž

Oferta de empleo en Eslovenia (Osrednjeslovenska) de Especialistas en políticas de administraciónClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje splošnih zadev.

Descripción de la oferta de trabajo:
STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO, IN SICER:- POMOČ PRI PRIPRAVNI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV;- POMOČ PRI ZBIRANJU, UREJANJU IN PRIPRAVI PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV;- POMOČ PRI SAMOSTOJNEM OBLIKOVANJU MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; -POMOČ PRI OPRAVLJANJU DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI. , angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Vsi pogoji, zahtevana znanja in način prijave so objavljeni na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/delovna_razmerja/objava_delovnih_mest/-najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja):-družbene vede (podrobneje neopredeljeno) ali- sociologija in študiji kultur ali- politologija, odnosi posameznik-družba-država ali-ekonomija ali- poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)- ali najmanj visokošolsko strokovno izobra. (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja):-družbene vede (podrobneje neopredeljeno) ali-sociologija in študiji kultur ali-politologija, odnosi posameznik-družba-država ali- ekonomija ali- poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)- ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja):-družbene vede (podrobneje neopredeljeno) ali- sociologija in študiji kultur ali- politologija, odnosi posameznik-družba-država ali-ekonomija ali- poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno);-znanje uradnega jezika; višja raven angl. jezika; držav. Rep. Slo.;ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kazni. dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožn. zaradi naklepnega kazni. dejanja, ki se preg. po uradni dolžnosti.

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 867 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 16/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO.

Dirección: Kotnikova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA.

Contacto: . .

Email: gp.mgrtReemplazar por una arrobagov.si

Ver las 426 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK V SEKTORJU ZA KOHEZIJO V DIREKTORATU ZA VODE IN INVESTICIJE (ŠIFRA DM: 7063) - M/Ž. Eslovenia, 16 Ago. 2017.

V OKVIRU PROFILA NADZORNIK NA DELOVNO MESTO SAMOSTOJNI NADZORNIK - M/Ž. Eslovenia, 12 Ago. 2017.

SVETOVALEC VII/1 (I) (PROJEKT LIFE LYNX) - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

KOORDINATOR VII/1 - PRIPRAVNIK - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II V PROJEKTNI ENOTI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE (DM 14060 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14011 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. Eslovenia, 01 Ago. 2017.

»SVETOVALEC PRIPRAVNIK« (ŠIFRA DM 102277) V DIREKTORATU ZA OBRAMBNO POLITIKO, SEKTORJU ZA EVROATLANTSKE INTEGRACIJE, ODDELKU ZA EVROATLANTSKE POLITIKE - M/Ž. Eslovenia, 27 Jul. 2017.

POSLOVNI VODJA PROGRAMA VII/2 (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017904) - M/Ž. Eslovenia, 27 Jul. 2017.