Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Stipendiat i metallorganisk kjemi og katalyse. Hordaland

Ofertas de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Noruega (Hordaland)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 139508

Ved Kjemisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i metallorganisk kjemi og katalyse. Stillinga er for ein åremålsperiode på fire år, og er finansiert av Universitetet i Bergen og Noregs Forskingsråd.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Prosjektet "Sustainable and Selective Metathesis: From Fundamental Insights to New Chemicals and Pharmaceuticals" har som hovudmål å utvikle særs stabile og stereoselektive katalysatorar basert på ruthenium. Innsikt i reaksjonar som bryt ned katalysatoren vil verte nytta til å utvikle langliva katalysatorar som er meir motstandsdyktige mot nedbryting. Slik innsikt kan kome frå berekningar eller eksperiment. Dei meir stabile katalysatorane vil deretter utgjere grunnlaget for å utvikle katalysatorar som kombinerer høg produktivitet med høgt innhald av dei ønska cis- og trans-isomerane i produktet.

 

For å nå desse måla, vil ein nytte ein strategi der eksperimentelt arbeid og rekningar på molekylnivå er knytt tett saman. Mens andre prosjektmedlemmar vil vere ansvarlege for rekningane på molekylnivå, vil stipendiaten arbeide eksperimentelt. Hovudrolla til stipendiaten vil vere å gjere mekanistiske studiar (bl.a. ved å nytte avanserte NMR- og MS-teknikkar) samt å syntetisere, karakterisere og teste olefinmetatesekatalysatorar. Alternativt, for kandidatar med rett motivasjon og bakgrunn for reknebasert arbeid, kan nokre av rekningane på molekylnivå inngå i stipendiaten sitt PhD-studium. Vekten må likevel vere på det eksperimentelle arbeidet.

 

Prosjektet inneber tett samarbeid mellom forskingsgruppene til Prof. Vidar R. Jensenved Universitetet i Bergen og Prof. Deryn Foggved Universitetet i Ottawa, Canada. Stipendiaten vil, som ein del av dette samarbeidet, arbeide i totalt eitt år i laboratoriet til Prof. Fogg, og resten i Bergen.

 

Meir informasjon om prosjektet og stillinga: http://jensen.uib.no/stillingsomtale_PhD_SusMet.html.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

  • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i kjemi.
  • Masterstudentar kan søkje dersom dei fullførar endeleg mastereksamen før 01.08.2017. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
  • Søkjarar må ha ein sterk bakgrunn frå metallorganisk kjemi generelt, med vekt på syntetiske tilhøve. Kandidatar som berre har syntesebakgrunn frå organiske sambindingar, kan også verte vurderte.
  • Det er naudsynt med solid erfaring med standard teknikkar for strukturkarakterisering, slik som NMR og MS.
  • Erfaring med andre analyseteknikkar som IR, GC, GC-MS og elementanalyse, er ein
  • føremon.
  • Kandidatar som søkjer stillinga for å gjere eit kombinert eksperimentelt/reknekjemisk prosjekt (som omtalt ovanfor) bør dokumentere kunnskap om kvantekjemiske metodar (til dømes frå kurs i kvantekjemisk teori) og/eller erfaring med anvendt kvantekjemi.
  • Arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
  • God munnleg og skriftlig kommunikasjon på engelsk er naudsynt.

Om stipendiatstillinga (gjeld universitetsstipendiatstillingar)

Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjing

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 410 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: Christiesgt. 18 5020 BERGEN.

Ver las 510 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat - Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling for barnemedisin. Noruega, 19 Ago. 2017.

Doktorgradsstipendiat i oljeproduksjonskjemi. Noruega, 19 Ago. 2017.

Stipendiat i filosofi. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoctoral fellow in biorefining of lignocellulose. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling - ref.nr. 17/01882. Noruega, 13 Ago. 2017.

Associate Professor in Physics - Digital Power Systems - Ref.no. 17/01918. Noruega, 12 Ago. 2017.

Post-Doctoral Research Fellow. Noruega, 10 Ago. 2017.

Førsteamanuensis i byplanlegging. Noruega, 10 Ago. 2017.