Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Stipendiat i eksperimentell parasittologi. Hordaland

Oferta de trabajo en Noruega (Hordaland) de Profesores de universidades y de la enseñanza superiorClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 139502

Ved Institutt for biologi er det ledig ei stilling som stipendiat i eksperimentell parasittologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år og er knytt til Sea Lice Research Centre, SLRC.

 

SLRC er eit Senter for forskingsbasert innovasjon (SFI) som er etablert via Noregs Forskingsråd. SLRC har som mål å vere internasjonalt leiande i forsking for å utvikle nye metodar for å kontrollere lakselus. Senteret har tre akademiske partnarar og fem industripartnarar, og totalt er det ca. 40 personar som arbeider i senteret.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Forskinga i senteret er organisert i 6 ulike arbeidspakkar og vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen. Målet med prosjektet er å auke kunnskapen om korleis RNA interferens (RNAi) verkar i lakselus og å undersøkje om ein kan nytte denne kunnskapen til å utvikle nye metodar for å kontrollere lakselus. RNAi er ein del av cellene sin måte å regulere genaktivitet på og er i tillegg ein viktig del av det cellulære anti-virale systemet i vertebratar. Ved å injisere dobbeltråda RNA kan ein hos lakselus oppnå nedregulering av genaktivitet som skjer via RNAi-reaksjonsvegen. I prosjektet vil ein særleg undersøkje kva for eigenskapar RNA-molekyl må ha for at ein oppnår effektiv RNAi-effekt og teste ut ulike måtar ein kan introdusere RNA-molekyl på i lakselus.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i biologi, molekylærbiologi eller liknande realfag, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.

 • Du må ha erfaring frå eksperimentelle studiar, og bruk av molekylærbiologiske metodar er eit krav og skal gjerast greie for i søknaden.

 • Erfaring frå arbeid med lakselus er eller liknande evertebratar er ei føremon.

 • Du må ha evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner

 • Du må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø

 • Løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) i det statlege lønnsregulativet. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar

 

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om dine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga

 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.

 • CV

 • <

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 410 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: Christiesgt. 18 5020 BERGEN.

Ver las 510 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat - Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling for barnemedisin. Noruega, 19 Ago. 2017.

Doktorgradsstipendiat i oljeproduksjonskjemi. Noruega, 19 Ago. 2017.

Stipendiat i filosofi. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoctoral fellow in biorefining of lignocellulose. Noruega, 13 Ago. 2017.

Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling - ref.nr. 17/01882. Noruega, 13 Ago. 2017.

Associate Professor in Physics - Digital Power Systems - Ref.no. 17/01918. Noruega, 12 Ago. 2017.

Post-Doctoral Research Fellow. Noruega, 10 Ago. 2017.

Førsteamanuensis i byplanlegging. Noruega, 10 Ago. 2017.