Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo de Profesionales religiosos en Nordland (Noruega)

Sokneprest I Nord-helgeland Prosti Med Særskilt Tjenestested Sandnessjøen - Nord-helgeland ProstiClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Religious professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:
I Petter Dass sine fotefar!Sandnessjøen sokn utgjør sammen med Tjøtta og Alstahaug sokn, Alstahaug kirkelige fellesrådsområde. Alstahaug kommune har om lag 7400 innbyggere. Av disse bor ca. 5700 i Sandnessjøen.Sandnessjøen er i dag en by i stadig vekst både næringsmessig og folketallmessig. Sandnessjøen kirke er fra 1882 og har 350 sitteplasser. Kontoret er i Menighetssenteret i Sandnessjøen. Der har prost, sokneprest i Sandnessjøen, sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, prostiprest, to kirkemusikere, kirkeverge, kateket/ trosopplæringskoordinator, trosopplæringsmedarbeider/ kateket og to sekretærer sin arbeidsplass. Det er gode samarbeidsforhold i staben. I fellesrådsområdet er det tilsatt tre kirketjenere i til sammen 300 % stilling. Trosopplæringsreformen er implementert i hele prostiet og det er Alstahaug kirkelige fellesråd som er vertsfellesråd for alle trosopplæringsmedarbeiderne. I Sandnessjøen er det god barnehagedekning, 3 skoler 1-7 klasse og 1 ungdomsskole samt videregående skole med flere studieretninger. Det er god kommunikasjon både nordover og sørover fra Sandnessjøen med fly og båt. Buss til Mosjøen korresponderer med tog sørover og nordover.Det tas sikte på tilsetting i bispedømmerådsmøtet 3. oktober. Intervjuer vil foregå i månedsskiftet august/ september. Ved behov vil prosten legge til rette for at stillingene i Sandnessjøen og Leirfjord kan være gode stillinger for et ektepar.Arbeidsoppgaver
 • Den som blir tilsatt i stillingen som sokneprest i som sokneprest i Sandnessjøen vil gå inn i en turnus sammen med sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, sokneprest i Leirfjord, prostiprest og delvis prost, vedrørende tjenesteuker, kirkelige handlinger og gudstjenester. Soknepresten i Alstahaug og Tjøtta har hovedansvaret for institusjonstjenesten ved sykehjemmet.
 • Soknepresten i Sandnessjøen har sitt sete i Sandnessjøen menighetsråd og i Alstahaug kirkelige fellesråd.
 • Soknepresten har ansvar for konfirmantopplæringen i Sandnessjøen sammen med kateket og deltar litt i felles konfirmantsamlinger i regionen.
 • Soknepresten er prostens stedfortreder.
 • Øvrige arbeidsoppgaver vil bli tilrettelagt ut fra søkerens særlige kompetanse.
Utdanningsretning
 • Teologi / Livssynsfag
Utdanningsnivå
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
Personlige Egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, trosopplæringskompetanse og administrative evner vil bli vektlagt ved tilsetting.
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested.
 • Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen p&

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Nordland.

Ver 206 ofertas de trabajo en "Nordland" (Noruega).

Fecha de inicio: 23/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedø.

Dirección: 8800 SANDNESSJØEN.

Ver las 15 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Kapellan i Søndre Follo prosti med særskilt tjenestested Skoklefall sokn i Nesodden kommune. Noruega, 19 Ago. 2017.

Arbetsledande Komminister. Suecia, 29 Jul. 2017.

Sokneprest i Aurland - Sogn prosti. Noruega, 15 Jul. 2017.

Minister of Religion (Assistant Pastor). Reino Unido, 25 Jun. 2017.

Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sandnessjøen - Nord-Helgeland prosti. Noruega, 23 Jun. 2017.

Minister of Religion. Reino Unido, 19 Jun. 2017.

Arbetsledande Komminister. Suecia, 17 Jun. 2017.

Assistant Pastor/Religious Worker. Reino Unido, 06 Jun. 2017.