Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Skolkurator till Lagersbergsskolan. Södermanlands län

Oferta de Profesionales del trabajo social en Södermanlands län (Suecia)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Samhällsvetare, psykologer och präster : Socialsekreterare och kuratorer.

Descripción de la oferta de trabajo:

Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar 42 förskolor, 24 grundskolor och en gymnasieskola med tre enheter, plus ett antal gemensamma enheter som särskolan och verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare.

I Eskilstunas grundskolor finns en stor utvecklingsvilja och en driftkraft att nå goda resultat. Här trivs du som är nyfiken och som vill vara delaktig i skolutvecklingen. I våra skolor möter du skolledare som fokuserar på det pedagogiska arbetet. En fördel med att vi är en stor organisation är att du har många kollegor och att det finns centralt stöd för verksamhetsutveckling.

På Lagersbergsskolan är vi ca 450 elever och ca 85 personal. Vi är en mångkulturell skola som leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer och utöver det finns två administratörer. Elevhälsoteamets uppdrag är F-6 och elevhälsoarbetet leds av rektor. I teamet samarbetar du med skolsköterska, kurator, socialpedagoger, specialpedagoger, skolpsykolog och rektor. Våra professionella och engagerade pedagoger använder sig av många olika metoder för att nå varje elev. Exempel är genrepedagogik och dator/iPad som ett naturligt inslag i undervisningen. Alla lärare är behöriga i de ämnen som de undervisar i. Elever erbjuds läxhjälp och kunskapsfördjupning efter skoltid. Vi skapar en trygg miljö för elever och vuxna genom att det finns många vuxna i elevernas närhet. Målet är att uppmärksamma, förebygga, främja, stödja, handleda, utreda systematiskt för att eleverna ska känna sig trygga och nå kunskapsmålen.

ARBETSUPPGIFTER

Vill du arbeta med att främja god elevhälsa och fokusera på det friska? Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du som kurator har möjlighet att påverka och ta initiativ på flera olika nivåer – både på ett strategiskt och förebyggande plan men också i nära arbete med elever.

Som kurator ingår du i ett elevhälsoteam, som består av skolsköterska, special- och socialpedagog samt skolpsykolog. Vi arbetar tillsammans med hälsofrämjande och förebyggande frågor på ett övergripande och strategiskt plan för att utveckla vårt stöd till elever i behov av särskilt stöd. Det innebär till exempel att du som skolkurator har ett nära samarbete med skolledningen. I tjänsten ingår arbete med eleverna – enskilt, i gruppsamtal och med hela klasser. Vi ser det som en självklarhet att du, precis som vi, värnar om goda föräldrakontakter.

Givetvis har du även vissa administrativa uppgifter som är kopplade till rollen som kurator och samverkar med till exempel socialtjänst och BUP. Du är också en viktig person i arbetet kring social hållbarhet, vilket inkluderar kontakter med externa aktörer så som föreningslivet, Ung Fritid och socialtjänsten.

Tillsammans med delar av personalen på skolan får du möjlighet att arbeta med skolans trygghetsarbete. Det innefattar både kartläggningar, insatser och utvärderingar. Några insatser är gemensamma för hela skolan där vi arbetar med gemenskap.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en socionomexamen, beteendevetenskaplig examen eller annan likvärdig akademisk examen om minst 120 p eller 180 hp. Om du har någon form av påbyggnadsutbildning som kan vara relevant för detta arbete är d

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Södermanlands län.

Ver 135 ofertas de trabajo en "Södermanlands län" (Suecia).

Fecha de inicio: 24/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse..

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Jens Lindgren titel : Rektor telefon 1: 016-710 18 00() telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen.

Dirección: Barn- och utbildningsförvaltningen 63186 Eskilstuna.

Contacto: Jens Lindgren titel : Rektor telefon 1: 016-710 18 00() telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 456 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Socialsekreterare Barn, unga och familj. Suecia, 21 Ago. 2017.

Kurator. Suecia, 16 Ago. 2017.

Skolkurator till Käppala skola f-9. Suecia, 16 Ago. 2017.

Barnsekreterare till sektionen för Familjehem och Familjerätt. Suecia, 16 Ago. 2017.

Familjebehandlare till Familjegruppen i Hässelby-Vällingby Sdf. Suecia, 13 Ago. 2017.

Socialsekreterare/Barnhandläggare. Suecia, 13 Ago. 2017.

Handläggare försörjningsstöd. Suecia, 13 Ago. 2017.

Magelungen Evidens Göteborg söker behandlare. Suecia, 12 Ago. 2017.