Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Seksjonssjef for Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Contratación de Directores de administración y servicios en Oslo (Noruega)Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes.
Managers : Administrative and commercial managers : Business services and administration managers : Business services and administration managers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for fagstøtte har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon. Avdelingen har 7 seksjoner; Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, Seksjon for opptak og tilrettelegging, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer, Seksjon for studieadministrative datasystemer og Sentralbord for UiO.

Jobbnorge ID: 138758

Beskrivelse

Ved Avdeling for fagstøtte er det ledig et 2-årig vikariat i stilling som seksjonssjef for Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon (SKS).

Universitetet i Oslo (UiO) har som mål å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO har landets bredeste fagtilbud, med nærmere 200 studieprogrammer og 27000 studenter, 3000 phd.kandidater og 6000 ansatte.

Avdeling for fagstøtte bistår fagmiljøene med administrativ støtte til forskning, utdanning og formidling, og yter tjenester og service direkte til studenter og søkere. Dette innebærer ansvar for forvaltning, drift og utvikling av administrative støttefunksjoner. Avdelingen har syv seksjoner og 130 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon (SKS) skal profilere og kommunisere UiOs virksomhet og ivaretar:

  • Redaktøransvar for uio.no og sosiale medier
  • Designmanual og grafiske tjenester
  • Studieinformasjon og veiledning
  • Markedsføring av studietilbudet
  • Mottak av nye norske og internasjonale studenter

Seksjonen bidrar med rådgiving, opplæring og videreutvikling av saksfeltene, ut fra fagmiljøenes og brukernes behov. Vi arbeider for at UiO skal fremstå med en helhetlig profil, og forskning- og utdanning sees i sammenheng. Gjennom nettredaktørrollen iverksetter vi UiOs planer, prioriteringer og mål for nettstedet, forvalter rammeverket for uio.no og gir nettfaglig støtte til organisasjonen. Seksjonen har også et særlig ansvar for helhetlig kommunikasjonsarbeid i ulike kanaler, overfor søkere og nye norske og internasjonale studenter. Vi tilbyr studieinformasjon innen Avdeling for fagstøttes ansvarsområder i informasjonssenteret Knutepunktet.

Som seksjonssjef forventes du å bidra inn i strategiske diskusjoner knyttet til UiOs kommunikasjonsarbeid, og sørge for at seksjonens virksomhet støtter opp om UiOs faglige ambisjoner for forskning, innovasjon, utdanning og formidling. Seksjonssjef skal ivareta god dialog og legge til rette for arbeid på tvers av grenseflater ved UiO. Seksjonssjef skal utnytte bredden i kompetanse, slik at våre ulike brukergrupper opplever effektive og samordnede tjenester.

Seksjonen har 25 medarbeidere, og personalansvaret deles mellom seksjonssjef og nestleder. Seksjonssjef rapporterer til avdelingsdirektør og inngår i avdelingens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
  • Solid erfaring fra kommunikasjonsarbeid
  • Relevant administrativ kompetanse
  • Ledererfaring fra lederstillinger med personal- og &os

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 795 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Oslo.

Dirección: Problemveien 7 0313 OSLO.

Ver las 200 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ledig vikariat som avdelingsleder ved Oslo fengsel. Noruega, 19 Ago. 2017.

Underdirektør. Noruega, 19 Ago. 2017.

Avdelingsleder - analyse og utvikling - Bjørnholt videregående skole. Noruega, 19 Ago. 2017.

Administrasjonssjef ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Noruega, 13 Ago. 2017.

Avdelingsleder. Noruega, 13 Ago. 2017.

Underdirektør for brukernære tjenester. Noruega, 11 Ago. 2017.

Leder av stab for virksomhetsstyring - Agder politidistrikt. Noruega, 06 Ago. 2017.

Avdelingsledere (1161-2017-03) - NAV Eiganes og Tasta og NAV Madla. Noruega, 28 Jul. 2017.