Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Polonia (Pomorskie) de Oficinistas generales

Sekretarz SzkołyClasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.
Pracownicy biurowi : Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni : Pracownicy obsługi biurowej : Pracownicy obsługi biurowej.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: Zakres podstawowych zadań: a) organizacja pracy i obsługa sekretariatu szkoły, b) prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o Systemie Oświaty, Prawa Oświatowego, przepisów wprowadzających prawo oświatowe, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy związanych z funkcjonowaniem szkoły, c) obsługa petentów, d) prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji, e) prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracowników f) prowadzenie dokumentacji obiektu g) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej, h) przygotowanie i archiwizacja dokumentacji szkolnej związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań, j) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły. Wymagane dokumenty: a) podanie o przyjęcie na stanowisko sekretarza szkoły b) list motywacyjny, c) życiorys(CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, e) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie f) kserokopie świadectw pracy, g) oświadczenie o niekaralności, h) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach). Podanie o pracę i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. Nr 101,poz. 922). Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem Nabór na stanowisko sekretarza szkoły osobiście w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres Szkoły Podstawowej w Jantarze ul. Rybac

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Pomorskie.

Ver 574 ofertas de trabajo en "Pomorskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 13/07/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Entre 2 y 5 años.

Nivel educativo requerido: Formación técnica superior.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: mínimo 2700.0 PLN (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Joanna Stachowska, tel.: 55-247-79-04

Empresa: Szkoła Podstawowa w Jantarze.

Dirección: Rybacka 66 b, 82-103 Stegna, Polska.

Contacto: Joanna Stachowska, tel.: 55-247-79-04

Teléfono: 247-79-04.

Ver las 794 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

sekretarka. Polonia, 19 Ago. 2017.

Pracownik ds. administracyjno-biurowych. Polonia, 19 Ago. 2017.

Pracownik biurowy UMRP. Polonia, 16 Ago. 2017.

Stażysta. Polonia, 14 Ago. 2017.

Pracownik biurowy. Polonia, 14 Ago. 2017.

Pracownik biurowy. Polonia, 12 Ago. 2017.

PRACOWNIK BIUROWY. Polonia, 11 Ago. 2017.

Pracownik biurowy. Polonia, 10 Ago. 2017.