Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Pracownik socjalny. Pomorskie. Polonia

Oferta de empleo en Pomorskie (Polonia) de Trabajadores y asistentes socialesClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.
Technicy i inny średni personel : Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych, kultury i w dziedzinach pokrewnych : Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych i religii : Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: diagnozowanie środowiska, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielania pomocy, opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach życiowych, organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej, prowadzenie pracy socjalnej, opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych, współpraca z organizacjami niosącymi pomoc osobom potrzebującym, wspieranie rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje inspirowanie działań samopomocowych w środowisku, pisanie programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - uprawnienia: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych - konieczne - pozostałe: obywatelstwo polskie, wykształcenie zgodne z art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego, znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Miejsce pracy: Gdańsk. Kontakt: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pom

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Pomorskie.

Ver 552 ofertas de trabajo en "Pomorskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 12/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: 2850.0 PLN mínimo y 2850.0 PLN máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Pruszcz Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Empresa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Dirección: Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska.

Contacto: Pruszcz Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Teléfono: 682-27-55, 682-35-42.

Ver las 583 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Pracownik socjalny. Polonia, 11 Jul. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 08 Jul. 2017.

Asystent rodziny. Polonia, 30 Jun. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 16 Jun. 2017.

Pracownik Socjalny. Polonia, 12 Jun. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 07 Jun. 2017.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej UMRP. Polonia, 06 Jun. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 28 May. 2017.