Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. Osrednjeslovenska. Eslovenia

Demanda de Maestros preescolares en Osrednjeslovenska (Eslovenia)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje : Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok : Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok.

Descripción de la oferta de trabajo:
POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 10. 2017, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI. LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI DELO, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SE Z NJIM SPROTNO VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVLJA NA DELO, PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI DELU S STARŠI, PRI ORGNIZACIJI DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU, PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU, EVALVACIJI, SODELUJE PRI SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SPODBUJANJU RAZVOJA NJIHOVIH POSEBNOSTI… SPREJEMA OTROKE OB PRIHODU IN JIH OB ODHODU IZROČA STARŠEM, NADOMEŠČA ODSOTNEGA DELAVCA V ODDELKU, SKRBI ZA KULTURO PREHRANJEVANJA, NEGO IN POČITEK OTROK, VZDRŽUJE IN OHRANJA RED IN ČISTOČO SREDSTEV, IGRAČ, IGRAL, SANITARIJ, OPREME IN PROSTOROV V VRTCU TER OBLAČIL IN OBUTVE OTROK, ZBIRA IN OBDELUJE PODATKE V ZVEZI Z OPRVLJANJEM VZGOJNEGA IN DRUGEGA DELA, POMAGA PRI VODENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI V ENOTI, VRTCU IN ZUNAJ NJEGA… , urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KANDIDATI NAJ VLOGO POŠLJEJO PO POŠTI! OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA KANDIDAT NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI, ALI NA NEPOGOJNO KAZEN ZAPORA V TRAJANJU VEČ KOT 6 MESECEV IN DA NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST. PRILOŽITI KOPIJO IZPITA, DIPLOME OZ. SPRIČEVALA. PRIJAVE SO MOŽNE SAMO PISNO PO POŠTI.

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 843 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 07/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Formación técnica superior.

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: VRTEC KOLEZIJA.

Dirección: Pod bukvami 11 , 1000 LJUBLJANA.

Contacto: TOROŠ IRENA

Teléfono: 01 42 04 632.

Ver las 642 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.

POMOČNIK/ICA VZGOJITELJA/ICE V. - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA /ASSISTENTE EDUCATORE - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.