Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE BUDŻETU I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

Vacantes en Polonia (Pomorskie) de Oficinistas generalesClasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.
Pracownicy biurowi : Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni : Pracownicy obsługi biurowej : Pracownicy obsługi biurowej.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: - księgowanie dowodów z zachowaniem zasad ustawy o rachunkowości oraz przepisów wydanych na jej podstawie, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, a także zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, - weryfikacja sprawozdań jednostkowych i sporządzanie wybranych sprawozdań zbiorczych z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz z zakresu operacji finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, - sporządzanie w oparciu o dokumentację źródłową wniosków o przekazanie środków pieniężnych z rachunku budżetu dla jednostek organizacyjnych na realizację zadań w ramach planu finansowego zgodnie z harmonogramem oraz przekazywanie otrzymanych dotacji na wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych zgodnie z planem finansowym oraz harmonogramem. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: wykształcenie wyższe magisterskie, min. roczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, kursy/studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub finansów publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, znajomość rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa, znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe: - znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu finansów publicznych, komunikatywna znajomość języka angielskiego, komunikatywność, umiejętność pr

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Pomorskie.

Ver 579 ofertas de trabajo en "Pomorskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 30/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: 2500.0 PLN mínimo y 4000.0 PLN máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
tel.: 58 326 88 79

Empresa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Dirección: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Polska.

Contacto: tel.: 58 326 88 79

Ver las 809 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

PRACOWNIK BIUROWY. Polonia, 23 Ago. 2017.

Pracownik w dziale kadr - płac. Polonia, 23 Ago. 2017.

inspektor wojewódzki do spraw kadr w Biurze Kadr i Organizacji k/m. Polonia, 23 Ago. 2017.

Pracownik obsługi biurowej OfPr/17/2243. Polonia, 23 Ago. 2017.

pracownik biurowy. Polonia, 22 Ago. 2017.

Specjalista ds. klientów chińskich. Polonia, 22 Ago. 2017.

Pracownik ds. administracyjno - biurowych. Polonia, 21 Ago. 2017.

Pracownik administracyjno-biurowy. Polonia, 21 Ago. 2017.