Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Oferta de Oficinistas generales en Polonia (Pomorskie)Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.
Pracownicy biurowi : Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni : Pracownicy obsługi biurowej : Pracownicy obsługi biurowej.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz umiędzynarodowienia pomorskich przedsiębiorstw, organizacja misji gospodarczych, wydarzeń promocyjnych, imprez targowych szczególnie we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy oraz instytucjami okołobiznesowymi z terenu województwa pomorskiego, pomoc dla zagranicznych partnerów współpracy oraz inwestorów w ich działaniach na terenie województwa pomorskiego we współpracy z innymi instytucjami województwa, organizacja seminariów dla pom orskich przedsiębiorców przybliżających wybrane rynki zagraniczne, tworzenie i uzupełniania baz danych związanych z umiędzynarodowieniem pomorskich firm oraz obecnością zagranicznych firm na Pomorzu, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenie biznesu w zakresie wspierania rozwoju i promowania inicjatyw gospodarczych województwa, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: wykształcenie wyższe, min. roczny staż pracy, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość zagadnień dotyczących ustroju administracyjnego w Polsce (administracja rządowa i samorządowa), znajomość zagadnień związanych z międzynarodową współpracą gospodarczą, znajomość struktur europejskich, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa, znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Miejsce pracy: Gdańsk. Kontakt telefoniczny: 58 326-88-79 lub osobisty: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27. Oferta dostępna na stroni

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Pomorskie.

Ver 574 ofertas de trabajo en "Pomorskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 02/07/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: 2500.0 PLN mínimo y 4500.0 PLN máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
tel.: 58 326-88-79

Empresa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Dirección: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Polska.

Contacto: tel.: 58 326-88-79

Ver las 794 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

sekretarka. Polonia, 19 Ago. 2017.

Pracownik ds. administracyjno-biurowych. Polonia, 19 Ago. 2017.

Pracownik biurowy UMRP. Polonia, 16 Ago. 2017.

Stażysta. Polonia, 14 Ago. 2017.

Pracownik biurowy. Polonia, 14 Ago. 2017.

Pracownik biurowy. Polonia, 12 Ago. 2017.

PRACOWNIK BIUROWY. Polonia, 11 Ago. 2017.

Pracownik biurowy. Polonia, 10 Ago. 2017.