Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Noruega (Akershus)

Miljøterapeut 100 % Fast Stilling - BotjenesterClasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte.

Vi har gode bo- ogoppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfoldinnen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen har enspennende fremtid foran seg. I år er flere områdeplaner vedtatt. Follobanen,med dobbeltspor på strekningen Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021 og er detstørste samferdselsprosjektet i Norge. Det forventes en kraftigbefolkningsvekst i løpet av de neste 15 årene

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).Virksomhet botjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Virksomheten består av 5 avdelinger, beliggende på Langhus og i Ski. Virksomheten har ca. 200 ansatte, og tilbyr en kurspakke på 5 tema til alle ansatte. I tillegg har kommunen opprettet et atferdsteam som organiseres under virksomheten.Vi søker ettter en miljøterapeut i 100 % stilling i turnus dag/kveld med arbeid hver 4. helg. Tjenestested er Follo omsorgsboliger. Vi yter praktisk bistand og opplæring til mennesker med utviklingshemming og autisme. Virksomheten er en spennende arbeidsplass med 10 brukere som bor i egne leiligheter med forskjellige behov. Vi har 2 fagkonsulenter som veileder personalet og har intern faglig kursing og opplæring.Arbeidsoppgaver
 • gjennomføre tiltak og tjenester for brukerne og som synes det er spennende å jobbe med mennesker med varierende atferd og bistandsbehov
 • gi råd og veiledning
 • bidra til å løse faglige problemstillinger i avdelingen
 • følge opp gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • holde seg à jour faglig og med lovverk, forskrifter, retningslinjer og avtaleverk innenfor fagområdet, samt sette seg inn i HMS prosedyrer og generelle retningslinjer
 • ivareta tjenesteyting innen avdelingens fagområde
 • ivareta beboerne i form av individuell veiledning, tilrettelegging og oppfølging av beboernes daglige gjøremål og aktiviteter
Kvalifikasjoner
 • har 3 årig helse- og sosialfaglig høyskole, fortrinnsvis vernepleier
 • har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til godt samarbeid
 • har god muntlig og skriftlig framferd
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige Egenskaper
 • er positiv og har evne til struktur og ryddighet
 • har stå på vilje og evne til fleksibilitet
 • har evne til å stå i en til tider hektisk hverdag
 • personlig egnethet vektlegges
 • du må kunne bidra til å fylle våre sentrale verdier: åpenhet, respekt, inkluderende og trygg
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • faglige utfordringer
 • gode utviklingsmuligheter/stipendordning
 • gode pensjonsrettigheter
 • evt. godtgjørelser (klesgodtgj.)
 • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Attester og vitnemål

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Akershus.

Ver 430 ofertas de trabajo en "Akershus" (Noruega).

Fecha de inicio: 24/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Ski kommune.

Dirección: Lysneveien 49 1400 SKI.

Ver las 1,355 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sykepleier Stokka sykehjem - Stavanger kommune. Noruega, 20 Ago. 2017.

Sjukepleiar, 59,15 % vikariat på natt, Bø sjukeheim. Noruega, 20 Ago. 2017.

Miljøterapeut. Noruega, 20 Ago. 2017.

Sykepleier med fag i hjertet. Noruega, 20 Ago. 2017.

100% stilling som teamsykepleier - Lørenskog sykehjem. Noruega, 20 Ago. 2017.

Kennelmedarbeider. Noruega, 20 Ago. 2017.

Sjukepleiar, LAR Karmøy DPS. 100% fast - Helse Fonna. Noruega, 20 Ago. 2017.

Sykepleier Majorstuen Hjemmesykepleien - Marienlyst arbeidslag. Noruega, 19 Ago. 2017.