Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Leiar HR Rådgjeving - Helse Førde. Sogn og Fjordane

Empleos de Directores de recursos humanos en Sogn og Fjordane (Noruega)Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de recursos humanos.
Managers : Administrative and commercial managers : Business services and administration managers : Human resource managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Helse Førde HF er i gang med å omstille og forme den framtidige spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. Dette gir mange spanande og utfordrande oppgåver for HR avdelinga knytt til blant anna strategi, omstilling, opplæring og utvikling. Ved HR avdelinga i Helse Førde er det ledig fast stilling som Seksjonsleiar Rådgjeving. Rådgjeving er ein av fire seksjonar innan HR, og vi søkjer etter ein person som kan vere med å bidra til at HR avdelinga når sine mål. Stillinga famner om eit breitt ansvarsfelt, og vedkommande som vert tilsett vil få ei svært sentral stilling i HR avdelinga. Seksjonen består i dag av totalt 8 personar. I tillegg til dei oppgåver som i dag ligg i stillinga vil det vere aktuelt å tilleggje seksjonsleiar andre sentrale HR oppgåver avhengig av erfaring og kompetanse. Helse Førde har 6 månadar prøvetid.Arbeidsoppgåver
 • Leiing av seksjon Rådgjeving og deltaking i HR si leiargruppe
 • Delt stedfortredande rolle for HR Direktør
 • Implementere og gjennomføre vedtekne strategiar og styringssett
 • Rådgjeving til klinikkdirektørar og leiarar i føretaket
 • Sikre at lovverk og avtalar innan fagområdet vert etterlevd
 • Forhandlingar og samarbeid med tillitsvalde og verneteneste
 • Utførande ansvarleg for årlege lønnsforhandlingar
 • Omstillingsarbeid
 • HMS, Arbeidsmiljø og IA-arbeid
 • Oppfølging av viktige måleparameter innan HR
Kvalifikasjonar
 • Høgare utdanning og kompetanse innan HR og/eller juridiske fag
 • Leiarerfaring, gjerne frå HR området
 • Kunnskap om og forståing for lov- og avtaleverk
 • Gode IKT - kunnskapar
 • Ønskjeleg med erfaring frå forhandlingar og omstillingsprosessar
Utdanningsretning
 • Administrasjon og Ledelse
 • Juridiske fag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag
Personlege Eigenskapar
 • Gode kommunikasjonsevner - skriftleg og munnleg
 • Resultatorientering og gjennomføringsevne, kan omsette strategiar i konkrete tiltak
 • Utprega samarbeidsevner
 • Fagleg entusiasme
 • Kunne arbeide sjølvstendig og målretta
 • Løysingsorientert og strukturert
 • - Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Ein spennande moglegheit for den rette personen
 • Utfordrande og sjølvstendige arbeidsoppgåver i ein stor og profesjonell kompetanseorganisasjon
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
 • Eit føretak som ligg i forkant når det gjeld bruk av elektroniske HR system
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring o

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 76 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Fecha de inicio: 09/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Førde.

Dirección: Førdegården 6800 FØRDE.

Ver las 156 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de recursos humanos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Teamleder personal og lønn. Noruega, 12 Ago. 2017.

Løvenskiold-Vækerø AS søker en inspirerende og engasjert Seniorkonsulent HR. Noruega, 10 Ago. 2017.

Leiar HR Rådgjeving - Helse Førde. Noruega, 09 Jun. 2017.

HR-sjef. Noruega, 02 Jun. 2017.

HR-sjef (Ref. nr.: 3447965185). Noruega, 27 May. 2017.