Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo de Médicos especialistas en Rogaland (Noruega)

Lege I Spesialisering - Inntil 3 Faste Stillinger - Ortopedisk AvdelingClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:
Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.Inntil tre faste LIS stillinger i ortopedisk kirurgi er ledig snarest.Ortopedisk avdeling har 57 sengeplasser, er en gruppe 1 avdeling og driver utstrakt operativ virksomhet. Virksomheten dekker hele det ortopediske fagfeltet unntatt behandling av sarcomer og scolioser. Avdelingen er delt i fire seksjoner: Seksjon for leddproteser, Seksjon for rygglidelser, Seksjon artroskopi og traumatologi og Seksjon for ankel-, fot- og barneortopedi. Sistnevnte seksjon ivaretar også amputasjonskirurgi. Sykehuset har en ny dagkirurgisk enhet hvor ortopedisk avdeling bemanner to operasjonsstuer daglig. Denne er lokalisert i gangavstand fra hovedsykehuset. Vi har samarbeid med plastisk kirurgisk avdeling om deler av håndkirurgien. Avdelingen har to-sjiktet vaktordning og den som tilsettes må delta i vakt. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. Det satses etter hvert betydelig på forskning i avdelingen. Vi er tildelt strategiske forskningsmidler for prosjektet: "Frakturregisteret i Helse Vest; en regional kunnskapsdatabase for epidemiologisk og klinisk forskning på frakturer og frakturbehandling." Prosjektet er av en størrelse som tilsvarer et par årsverk. Det kan være mulighet for å delta i dette forsknings- og kvalitetssikringsprosjektet for kortere eller lengre perioder. Det kan også være aktuelt å delta i noe undervisning/instruksjon av medisinske studenter.Ved evt. tilsetning av interne søkere kan LIS-vikariater bli ledige. Stillingen lyses ut på legeforeningens nettsider: www.legejobber.noBer om dokumentasjon på utdannelse og relevant arbeidserfaring og at HPR-nr. legges ved CV i søkeportalen.Arbeidsoppgaver
 • LIS deltar i avdelingens drift og følger en rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene. Primærvaktordningen er for tiden 11-delt tilstedevakt og vaktdøgnet er delt i to, også i helgene.
 • Delta i avdelingens ordinære drift med klinisk arbeid i ved sengepost, poliklinikk, akuttpoliklinikk samt elektiv og akutt ortopedisk kirurgi
 • Undervisningsoppgaver
 • Delta i utarbeidelse av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Delta i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra ortopedisk tjeneste.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige Egenskaper
 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med lokal og sentral lønnsavtale.
 • God pensjonsordning
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe, sykkelkl

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 314 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 09/06/2017.

Nº de vacantes: 3.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Stavanger HF.

Dirección: 4011 STAVANGER.

Ver las 317 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Lege i spesialisering. Noruega, 13 Ago. 2017.

Leger i spesialisering - voksenpsykiatri - Akershus universitetssykehus HF. Noruega, 13 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Legespesialister. Noruega, 11 Ago. 2017.

Overlege - Avdeling for Barnemedisin og transplantasjon - Barne- og ungdomsklinikken. Noruega, 11 Ago. 2017.

Ny 100 % avtalehjemmel i medisinsk oftalmologi lokalisert til Follo- Akershus Øst. Noruega, 10 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, post C - Klinikk psykisk helsevern voksne / Sola DPS. Noruega, 06 Ago. 2017.