Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Lege i spesialisering innan klinisk farmakologi ved Seksjon for klinisk farmakologi

Empleo de Médicos especialistas en Hordaland (Noruega)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering innan klinisk farmakologi. Stillinga er ledig frå 14. august 2017.Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) er lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, og er eit av dei største sjukehuslaboratoria i landet. Avdelinga har ein omfattande rutine- og forskingsaktivitet innan medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi og gir service til primær- og spesialisthelsetenesta. Seksjon for klinisk farmakologi er godkjend for hovudutdanninga innan spesialiteten klinisk farmakologi, og kan tilby spesialistutdanning som dekker heile utdanningsløpet, inklusiv 6 mnd. sideutdanning ved anna eining i sjukehuset innan anten indremedisin, rusmedisin eller psykiatri. Andre sideutdanningar, for eksempel sideutdanning innan geriatri ved anna sjukehus i Bergen kan også bli aktuelt. Det vises for øvrig til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering, vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.Seksjonen har tilsatt 5 overlegar, ein i bistilling, og 4 legar i spesialisering (LIS). Seksjonen har ansvar for leiarskap av Helse Bergen sin legemiddelkomite og for koodineringa av legemiddelrådgivinga i helseføretaket, og ein av overlegane er leiar for desse. Seksjonen og RELIS Vest er samlokaliserte og har eit tett fagleg samarbeid.Den som blir tilsett vil få moglegheit til å delta i forskingsaktivitet knytt til våre satsingsområde.ArbeidsoppgåverFagleg medansvar for klinisk farmakologiske analysar ved LKB: - Vurdere nytteverdi av farmakologiske analysar og deira preanalytiske og analytiske kvalitet - Tolke analyseresultat som ledd i individretta medikamentell behandling - Bidra til vidareutvikling av analysetilbodet i samarbeid med relevante kliniske miljø Fagleg medansvar for anna arbeid knytt til klinisk farmakologi ved LKB: - Rådgi helsepersonell i bruk av legemiddel - Formidle farmakologisk kunnskap - Delta i ordninga med klinisk farmakologisk tilsyn/KUPP-Kunnskapsbaserte oppdateringsvisittar - Delta i RELIS Vest sitt arbeid med produsentuavhengig legemiddelinformasjon - Delta i RELIS Vest sitt arbeid med biverknader - Delta i arbeid i legemiddelkomiteen - Delta i vaktordning måndagar til fredagar fra kl. 0800-1600 Det er ein del av verksemda å drive med forsking og utvikling, og den som blir tilsett skal delta i forskingsprosjekt på seksjonen med mål om å kvalifisere seg vitskapeleg på Phd-nivå.KvalifikasjonarNorsk autorisasjon som lege. Erfaring frå arbeid i eit laboratorium og/eller klinisk erfaring, fortrinnsvis innan indremedisinske fag, psykiatri eller rusmedisin.Erfaring med forsking og undervising vil vere ein fordel. God munnleg og skriftleg framstillingsevne innan norsk og engelsk.UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlege EigenskaparDu må ha - evne til sjølvstendig og prosjektorientert arbeid - vere motivert for fagleg utvikling og forsking, samt undervising- ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner - det vil bli lagt vekt på personleg egnethetVi tilbyrEit godt arbeidsmiljøGod opplæringVarierte arbeidsoppgåverTid til fagleg utviklingLønn etter gjeldande overei

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 403 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 18/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Bergen.

Dirección: 5021 BERGEN.

Ver las 319 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Overlege i fysikalsk medisin og rehabiliering/nevrologi. Noruega, 20 Ago. 2017.

Postdoctoral research fellows in Systems Immunology. Noruega, 20 Ago. 2017.

Overlege - DDPS Thorsberg døgnseksjon. Noruega, 20 Ago. 2017.

Lege i spesialisering. Noruega, 13 Ago. 2017.

Leger i spesialisering - voksenpsykiatri - Akershus universitetssykehus HF. Noruega, 13 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Overlege - Avdeling for Barnemedisin og transplantasjon - Barne- og ungdomsklinikken. Noruega, 11 Ago. 2017.