Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Lege i spesialisering. Oslo. Noruega

Vacantes en Noruega (Oslo) de Médicos especialistasClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Vi har nå ledige faste stillinger for leger i spesialisering (LIS) fra 1. september.

Ved interne opprykk vil det kunne bli ledige vikariater.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet generell indremedisin
 • Må kunne kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • God og bred faglig vurderingsevne
 • Ha oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter med til tider stort arbeidspress
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidragsyter til klinikkens og sykehusets definerte mål

Kvalifikasjoner:

 • Forskningserfaring er en fordel
 • Det er ønskelig med minimum ett års arbeidserfaring etter endt turnustjeneste
 • Det kreves norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkserfaring og klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • God skriftlig kommunikasjonsevne
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skrives på søknadsblankett for legestillinger. Det bes oppgitt to referansepersoner.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Bjørn Brandsæter, Tlf: 916 68 866, Epost: bbranReemplazar por una arrobalds.no

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 800 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 04/06/2017.

Nº de vacantes: 2.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Dirección: 0440 OSLO.

Ver las 321 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Overlege i fysikalsk medisin og rehabiliering/nevrologi. Noruega, 20 Ago. 2017.

Postdoctoral research fellows in Systems Immunology. Noruega, 20 Ago. 2017.

Overlege - DDPS Thorsberg døgnseksjon. Noruega, 20 Ago. 2017.

Lege i spesialisering. Noruega, 13 Ago. 2017.

Leger i spesialisering - voksenpsykiatri - Akershus universitetssykehus HF. Noruega, 13 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Lege i spesialisering, vikariat - Seksjon for revmatologi - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 12 Ago. 2017.

Overlege - Avdeling for Barnemedisin og transplantasjon - Barne- og ungdomsklinikken. Noruega, 11 Ago. 2017.