Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ledig stilling i seksjonen for læringsteknologi og innovasjon

Empleo de Especialistas en métodos pedagógicos en Noruega (Oslo)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.
Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Vil du jobbe for auka deltaking i arbeids- og samfunnsliv?

Kompetanse Noreg jobbar for å heve vaksne sin kompetanse, slik at færre fell utanfor. Vi meiner at gode ordningar for læring gjennom heile livet er eit vilkår for eit inkluderande arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Noreg er ein etat under Kunnskapsdepartementet. Vi får òg oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet.

Jobbnorge ID: 137904

I Kompetanse Noreg er det ledig ei mellombels stilling i 12 månader med moglegheit for forlenging og seinare fast tilsetting. Stillinga er ledig med ein gong, og er knytt til det oppdraget som Kompetanse Noreg har fått med å utvikle nettbasert opplæring i grunnleggjande ferdigheiter for vaksne.

 

I 2016 fekk Kompetanse Noreg i oppdrag frå Kunnskapsdepartementet å levere ei ny modulstrukturert grunnskoleopplæring for vaksne med nye læreplanar, i tillegg til ei digital kartleggingsprøve og e-læring i lesing som skal vere bygde på det same rammeverket. Det overordna føremålet er å bidra til at utsette grupper av vaksne får ei varig tilknyting til arbeidslivet eller ein raskare overgang til vidaregåande utdanning. Den nye modulstrukturerte grunnskoleopplæringa skal prøvast ut i forsøk frå hausten 2017.

Innan nettbasert opplæring skal e-læringsressursar i lesing tilbydast frå august 2018.

 

Stillinga skal bidra i utviklinga av pedagogisk design, opplegg og innhald i e-læring, basert på kompetansemåla i dei nye læreplanane, i tillegg til å ha ein koordinerande funksjon. Søkjaren må ha god kjennskap til vaksenopplæringsfeltet, og kunne bidra med fagleg kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter for vaksne. Stillinga inneber eit ansvar for å bidra til at Kompetanse Noreg oppfyller dei overordna måla og leveransane til oppdraget.

Det er 11 medarbeidarar i seksjonen for læringsteknologi og innovasjon. Les her for meir informasjon om kva vi arbeider med.

 

Arbeidsoppgåver:

 • utvikle og kvalitetssikre pedagogisk design og innhald
 • utarbeide og revidere dokument og rapportar
 • samarbeide med interne og eksterne ressurspersonar
 • bidra i utviklinga av ulike typar nettbasert opplæring som seksjonen for læringsteknologi og innovasjon har ansvar for
 • bidra i andre oppdrag i organisasjonen ved behov 

Kvalifikasjonar

Vi krev:

 • mastergrad eller tilsvarande innan pedagogikk, realkompetanse kan kompensere for kravet om formell utdanning

 • minimum 3 års erfaring frå opplæring av vaksne innvandrarar, inkludert introduksjonsdeltakarar

 • erfaring med utvikling og pedagogisk tilrettelegging av ulike former for digitale læringsressurser

 • kunnskap om vaksnes læring/vaksenpedagogikk, norsk som andrespråk og lesing som grunnleggjande ferdigheit

 • gode skriftlege og munnlege formidlingsevner og ikt-ferdigheiter

Det er ein fordel om du har:

 • god kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter og leseopplæring og norsk som andrespråk

 • kjennskap til norsk vaksenopplæring og Nav

 • kjennskap til offentleg forvaltning, utlendingsforvaltning og skoleadministrasjon og -forvaltning

 • kjennskap til Det europeiske rammeverket for språk

 • kjennskap til kompetansepolitikk

Vi tilbyr:

 • lønn

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 796 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 04/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Kompetanse Norge.

Dirección: Karl Johans gate 7 0103 OSLO.

Ver las 90 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Pedagog. Noruega, 13 Ago. 2017.

Pedagog. Noruega, 13 Ago. 2017.

Vikariat studiekonsulent. Noruega, 11 Ago. 2017.

Naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. Noruega, 06 Ago. 2017.

Ekstra pedagog i barnehage - Oppegård kommune. Noruega, 05 Ago. 2017.

Pedagogisk veilleder. Noruega, 03 Ago. 2017.

Studieveileder. Noruega, 15 Jul. 2017.

Pedagog/miljøterapeut - Finsland skole. Noruega, 01 Jul. 2017.