Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de Maestros preescolares en Osrednjeslovenska (Eslovenia)

Javni Razpis "prva Zaposlitev: Pomočnik Vzgojitelja Sem 2017-2018" Projektno Delovno Mesto: Pomočnik Vzgojitelja Začetnik - M/žClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje : Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok : Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok.

Descripción de la oferta de trabajo:
POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. OD 01.01.2018 DO 31.05.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU ZA PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. POD STROKOVNIM VODSTVOM SE BO PRAKTIČNO USPOSABLJAL V ODDELKU IN SE UVAJAL V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Za pomočnika vzgojitelja začetnika na objavljenem prostem projektnem delovnem mestu so pogoji naslednji: je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v voperacijo (1.8.2017 ali 1.1.2018 ali 1.6.2018), nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v javno veljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno izobržaevalni zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop s strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnemu izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15). Zavod bo zaposlitev ustreznega pomočnika vzgojitelja na projektnem delovnem mestu izvedel le v primeru, da bo kot delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran-pogodba o zaposlitvi z izbranim pomočnikom vzgojitelja začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu. Kandidat mora k vlogi predložiti življenjepis, potrdilo o ustrezni izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na napogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 867 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 21/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Formación técnica superior.

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: VRTEC PEDENJPED.

Dirección: CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA.

Contacto: JANTOL JELKA

Email: vrtec.pedenjpedReemplazar por una arrobaguest.arnes.si

Teléfono: 01 549 26 14.

Ver las 680 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 16 Ago. 2017.

PPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 16 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. Eslovenia, 16 Ago. 2017.

VZGOJITELJ PREDŠOSLKIH OTROK - M/Ž. Eslovenia, 16 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. Eslovenia, 16 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. Eslovenia, 16 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. Eslovenia, 11 Ago. 2017.

POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. Eslovenia, 08 Ago. 2017.