Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda de Especialistas en métodos pedagógicos en Rogaland (Noruega)

Inspektør/avdelingsleiarClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.
Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur om lag 3900 menneske her. 1200 av desse bur i kommunesenteret Sand.Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod. Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret Sand. Der ligg også regionalt idrettsanlegg og Suldalshallen.

Inspektør / avdelingsleiar for 1. - 7. trinn på Sand skule i Suldal kommuneFrå 1. august 2017 er det ledig 100 % vikariat som inspektør / avdelingsleiar med hovudansvar for barnetrinnet på Sand skule i Suldal, med mogleg fast tilsetjing seinare.

Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur i underkant av 3900 menneske her. 1300 av desse bur i kommunesenteret Sand. I Suldal kan du oppleve det mjuke og lune fjordlandskapet som kjenneteiknar Ryfylke.

Sand skule har omlag 270 elevar fordelt på 13 klassar frå 1. -10. trinn. Ungdomstrinnet har to klassar på kvart trinn. Sand skule er hausten 2017 med i UIU, ungdomstrinn i utvikling, der leiinga og alle tilsette deltar i ein utviklingsprosess. Dette er ei nasjonal satsing retta mot ungdomstrinnet, men på 1 - 10 skular er det normalt at heile skulen deltek.

Eigenskapar

Me ønskjer deg som" er positiv, har pågangsmot og er utviklingsorientert" er innstilt på samarbeid og som har evne til å jobbe målretta" har evne til å jobbe systematisk og strukturert i ein hektisk kvardag" har god skriftleg og munnleg framstillingsevne" har kunnskap om lovverk

Omtale og arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåver:" dagleg leiing og organisering av elevar og personale" planlegging og drift av skulen, med t.d. fråværsarbeid og timeplanarbeid" støtta, rettleia og ivareta tilsette" inngå i skulen sitt leiarteam og fungere som rektor i rektor sitt fråvær, i samsvar med delegasjonsreglementet i kommunen" pedagogisk utviklingsarbeid" det kan inngå undervisningsdel" andre leiaroppgåver etter intern fordeling

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:" godkjent undervisningskompetanse for grunnskulen" erfaring frå grunnskulen" det er ynskjeleg med leiarutdanning og/eller leiarerfaring" gode IKT-kunnskapar" godkjent politiattest som ikkje er eldre enn tre månadar må liggja føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar startar i stillinga iht. gjeldande lovverk" innstilt på samarbeid og har evne til å arbeida målretta med undervisning og opplæring" vilje til fleksibilitet" utviklingsorientert" endringsdyktig

Generelt/Søknad sendast

Suldal kommune kan hjelpa til med å skaffa bustad.

For alle stillingar på skulen gjeld: Krav om politiattest som ikkje er eldre enn 3mnd ved tilsetting i samsvar med Opplæringslova § 10 - 9.

Det er ikkje mogleg å leggja med vedlegg. Rettkjende kopiar av attestar og vitmnemål må takast med til eventuelt intervju.

Suldal kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkja på stillinga digitalt. Søkjarar som ikkje kan søkja via nett, ta kontakt med servicetorget tlf. 52 79 22 00.

Suldal kommune gjer merksam på at søkjarlistene kan verta offentleggjorde.

Søknadsfrist: 12.06.17

Arbeidsgiver: Suldal kommune

Sted: Sand skule

Hentet fra: www.suldal.kommune.no

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 305 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Sand skule.

Dirección: 4230 SAND.

Ver las 91 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Pedagog. Noruega, 13 Ago. 2017.

Pedagog. Noruega, 13 Ago. 2017.

Vikariat studiekonsulent. Noruega, 11 Ago. 2017.

Naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. Noruega, 06 Ago. 2017.

Ekstra pedagog i barnehage - Oppegård kommune. Noruega, 05 Ago. 2017.

Pedagogisk veilleder. Noruega, 03 Ago. 2017.

Studieveileder. Noruega, 15 Jul. 2017.

Pedagog/miljøterapeut - Finsland skole. Noruega, 01 Jul. 2017.