Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Hankeasiantuntija. Helsinki-Uusimaa. Finlandia

Empleos de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley en Helsinki-Uusimaa (Finlandia)Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.
Asiantuntijat : Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat : Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet : Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet.

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKKA KUVAUS Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin. Varsinais-Suomen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan. TYÖTEHTÄVÄT Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana Uudenmaan ELY keskukseen sijoittuva virkasuhde, joka on pituudeltaan kahdeksan kuukautta. Valittava henkilö toimii valtakunnallisessa OSKU - Täsmäohjaus kuntiin siirtymisen tueksi - hankkeessa. Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja se toteutetaan osana Työelämäpalvelut-yksikön työtä ja yksikön päällikön alaisuudessa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosto (AMIF). Hankkeen tarkoituksena on nopeuttaa ja yhdenmukaistaa kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntiin siirtymistä varmistamalla asunnon löytyminen ja siihen asettuminen viivytyksettä sekä luomalla edellytyksiä pysyvään asettumiseen alueelle. Kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien erityisryhmiä ovat kiintiöpakolaiset, EU:n sisäisten siirtojen kautta tulleet pakolaiset sekä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä viranomaisten, vastaanottokeskusten ja pakolaisten välistä yhteistyötä, jakamalla tietoa pakolaisille eri alueiden asunto-, työ- ja opiskelu- mahdollisuuksista sekä luomalla pysyviä alueellisia yhteistyöverkostoja asumisen ja kotouttamisen kanssa tekemisissä olevien kanssa. Hankeasiantuntijan tehtävänä on pääkaupunkiseudun kehyskuntien vetovoimatekijöiden selvittäminen, siihen liittyvän videomateriaalin suunnittelu sekä selvityksen laatiminen liittyen kuntapaikkatilanteeseen Uudellamaalla. Tehtävässä tarvitaan innovatiivista työotetta ja hyviä verkosto- ja yhteistyötaitoja. Työskentelypaikka on Helsinki VAATIMUKSET Parhaat valmiudet tehtävään antaa soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus maahanmuuttoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvistä tehtävistä. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät organisointi-, vuorovaikutus- ja verkostotyötaidot. Tehtävässä tarvitaan vastuullista, itsenäistä ja joustavaa työotetta. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, tyydyttävään ruotsin kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito eduksi. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa. Tehtävä sijoittuu ELY keskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle E09. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta 3012,83 € sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustavasta palkanosasta (5- 45 %). Palkkauksessa otetaan huomioon palkkausjärjestelmän siirtymäkauden säännökset. Projektiluonteinen tehtävä. Tehtävän kesto määräytyy hankkeen rahoituspäätösten mukaan. Määräaikainen (alle 12 kk). Hankeasiantuntijan palkkakustannukset maksetaan Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja koto

Servicio de empleo de origen: TE-palvelut, Servicios Públicos de Empleo, Finlandia.

País del trabajo: Finlandia.

Región: Helsinki-Uusimaa.

Ver 1830 ofertas de trabajo en "Helsinki-Uusimaa" (Finlandia).

Fecha de inicio: 13/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Fecha fijada por el empresario (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Jaana Suokonautio, Maahanmuuttopäällikkö, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 160, jaana.suokonautioReemplazar por una arrobaely-keskus.fi Satu Nila, Erikoissuunnittelija, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 083, satu.nilaReemplazar por una arrobaely-keskus.fi Martti Rantala, Työelämäpalvelut -yksikön maahanmuuttopäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 0295 022 651, martti.rantalaReemplazar por una arrobaely-keskus.fi Kalle Myll

Empresa: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Dirección: 00520 HELSINKI.

Ver las 39 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Liikennepäivystäjä. Finlandia, 14 Jul. 2017.

Ylitarkastaja, ympäristö ja luonnonvarat vastuualu. Finlandia, 29 Jun. 2017.

Asiantuntija, raja- ja meriosasto. Finlandia, 23 Jun. 2017.

Hankeasiantuntija. Finlandia, 17 Jun. 2017.

Ylitarkastaja. Finlandia, 16 Jun. 2017.

Tarkastaja. Finlandia, 08 Jun. 2017.