Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Feierlærling - Alstahaug brannvesen. Nordland. Noruega

Ofertas de trabajo en Noruega (Nordland) de Limpiadores de fachadas y deshollinadoresClasificación del trabajo: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios : Oficiales y operarios de la construcción excluyendo electricistas : Pintores, limpiadores de fachadas y afines : Limpiadores de fachadas y deshollinadores.
Craft and related trades workers : Building and related trades workers, excluding electricians : Painters, building structure cleaners and related trades workers : Building structure cleaners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Alstahaug er en kommune med ca. 7350 innbyggere, sentralt beliggende på Helgelandskysten med Sandnessjøen som administrasjonssenter og baseby for oljenæringen på Nordlandssokkelen. Sandnessjøen er også regionsenter for ytre Helgeland med sykehus, videregående skoler, flyplass, hurtigruteanløp, fergeforbindelse til øyene i regionen og fastlandsforbindelse til E6.

Alstahaug Brannvesen har ledig stilling som Feierlærling

Vil du være med på å ta et tydelig ansvar for å utvikle det forebyggende brannvern i takt med et mer moderne samfunn?

Alstahaug Brannvesen skal redde liv, miljø og verdier gjennom brannforebyggende virksomhet og operativ rednings- og slokkerarbeid.Feiertjenesten er en viktig del av tiltakene rettet mot boligbranner gjennom informasjonsarbeid om brannrisiko og brannvern i hjemmet, samt feiing av piper og tilsyn med brannrisiko og fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger.Arbeidsområde vil i hovedsakelig være i Alstahaug og Leirfjord kommuner med base i Sandnessjøen.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være feiing av røykkanaler, tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger, vedlikehold av utstyr, samt informasjonstiltak vedrørende forebyggende brannvern.For stillingen må det påregnes arbeidsoppgaver innen hele vårt ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Gode samarbeidsevner.Egnethet i forhold til stillingen.Kjennskap/erfaring med bruk av PC som arbeidsverktøy.God helse og interesse for å holde seg i form.Politiattest av nyere dato.

Kompetanse

Grunnkurs tekniske fag eller grunnkurs byggfag.Den som tilsettes vil få nødvendig opplæring i henhold til opplæringsloven, og må være villig til å ta den opplæring som arbeidsgiver krever.Personlige egenskaperGode evner til å kommunisere med andre.Punktlig og engasjert.Serviceinnstilt, redelig og profesjonell.Norskkunnskaper tilsvarende Norsk 3 prøve.

Vi tilbyr:Variert arbeid i positivt miljøFaglig utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver.Lønns og arbeidsvilkår etter gjeldende regler, forskrifter og avtaleverkTilsetting på vanlige kommunale vilkår.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger.Søkere må benytte vårt elektroniske søknadssystem. Søknader levert på annen måte vil ikke komme i betraktning.Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tarif

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Nordland.

Ver 206 ofertas de trabajo en "Nordland" (Noruega).

Fecha de inicio: 24/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Alstahaug kommune.

Dirección: 8801 SANDNESSJØEN.

Ver las 42 ofertas de trabajo de Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios : Oficiales y operarios de la construcción excluyendo electricistas : Pintores, limpiadores de fachadas y afines : Limpiadores de fachadas y deshollinadores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Feiar. Noruega, 11 Ago. 2017.

Sandblåser. Noruega, 28 Jul. 2017.

Feierlærling - Alstahaug brannvesen. Noruega, 24 Jun. 2017.

Sandblaster/ Painter/ Coater. Noruega, 23 Jun. 2017.

Lærlingestilling i feierfaget (Ref.nr: 2125/2017 ACB). Noruega, 28 May. 2017.

Feiersvenn (Ref.nr: 2124/2017 ACB). Noruega, 28 May. 2017.