Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Fast stilling som politibetjent 3/2/1 - Indre Østfold politistasjon

Contratación de Inspectores de policía y detectives en Noruega (Østfold)Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.
Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives.

Descripción de la oferta de trabajo:
Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski.Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, ordenstjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer. Vi ønsker å være en organisasjon som gjenspeiler den kulturelle og kjønnsmessige sammensetningen i befolkningen.

For alle våre stillinger kreves plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

I Øst politidistrikt, for tiden tjenestegjøring ved Indre Østfold politistasjon, Etterforskningsseksjonen, er det ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 (SKO 1461/1459/1457), gjeldende fra tiltredelse.Indre Østfold politistasjon har 60 ansatte og er organisert i 4 seksjoner, etterforskning, orden, forebyggende og sivilseksjon . Politistasjonen har ansvaret for Indre Østfold komunene med ca 50 000 innbyggere. Ved søknad på stilling som politibetjent 3 eller politibetjent 2 skal kompetansekriterieskjema fylles ut og vedlegges søknad/CV. Skjemaene ligger under Øst politidistrikt på politijobb.noStillingskode og lønn fastsettes etter reglene gitt i rundskriv 03/014 fra Politidirektoratet, med de til enhver tid gjeldende tillegg.Ansettelse skjer på de vilkår som er fastsatt i tjenestemannsloven og personalreglement for politidistriktene. For arbeid i politiet kreves plettfri vandel, jf. politiloven § 18. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene. Videre er det satt som mål at 5% av nytilsatte i det statlige tariffområdet skal være personer med nedsatt funksjonsevne.Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste som inneholder navn, alder, stilling/yrkestittel og bolig- eller arbeidskommune for hver søker. Hvis søker selv ber om det kan det gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om vedkommende. Selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentlig, jfr. Offentlighetsloven § 25, 2. Hvis anmodningen fra søkeren ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Vi ber om at man søker på stillingen elektronisk.Arbeidsoppgaver
  • Planlegge og gjennomføre etterforskning i tildelte straffesaker
  • Holde gruppleder løpende orientert om eget arbeid
  • Komme med forslag til påtalemessige avgjørelser
  • Kunne delta i krimvakt i Follo politistasjon
  • Delta på tvers av seksjone

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Østfold.

Ver 115 ofertas de trabajo en "Østfold" (Noruega).

Fecha de inicio: 11/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Politiet, Øst politidistrikt.

Dirección: Vestveien 16 1811 ASKIM.

Ver las 16 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Kripos søker analytiker til operativ kriminalanalyse - Avdeling for teknologi og operative tjenester. Noruega, 06 Ago. 2017.

Politiinspektør/stabssjef og NK - Felles enhet for operative tjenester - Vest politidistrikt. Noruega, 28 Jul. 2017.

Kripos søker politioverbetjent for spaning - Avdeling for teknologi og operative tjenester. Noruega, 25 Jul. 2017.

Politibetjent 3/2/1 - etterforsker, Øvre Eiker lensmannskontor - Sør-Øst politidistrikt. Noruega, 08 Jul. 2017.

Scengenkontakt ved Seksjon for utlendings- og grensekontroll - Felles eining for utlending, forvaltning og sivil rettspleie - Møre og Romsdal politidistrikt. Noruega, 29 Jun. 2017.

Fast stilling som politibetjent 3/2/1 - Indre Østfold politistasjon. Noruega, 11 Jun. 2017.

Politioverbetjent/Innsatsleder - seksjon for operative fellestjenester - Sør-Øst politidistrikt. Noruega, 10 Jun. 2017.

Politioverbetjent - Operasjonsleder/avsnittsleder - Felles enhet for operativ tjeneste - Øst politidistrikt. Noruega, 09 Jun. 2017.