Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Fagansvarlig lønns og arbeidsvilkår - Utbyggingsdivisjonen

Empleos en Noruega (Oslo) de Empleados encargados de las nóminasClasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados encargados de las nóminas.
Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Payroll clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Bane NOR SF ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Bane NOR SF blir operativt fra 1. januar 2017, vil få ca 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo. I 2016 er det bevilget i overkant av 18 mrd. kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 mrd. kroner til prosjektinvesteringer. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Ønsker du nærmere informasjon om foretaket denne stillingen blir en del av, anbefaler vi at du tar en titt på følgende side: http://jernbanereformen.regjeringen.no/

En av våre dyktige og erfarne medarbeidere har fått ny intern stilling og vi søker hennes erstatter. Dette er en spennende stilling innen et nytt fagområde. Med utgangspunkt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil fagansvarlig jobbe med utfordringer relatert til sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Fagansvarlig skal bistå hele Bane NOR med informasjon og verktøy innen lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om å fremme seriøsitet i de ulike bransjene Bane NOR gir oppdrag til ved arbeid gjennomført i Norge. Det vil være å sikre likeverd mellom norske og utenlandske arbeidstagere og det handler om å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske markedetFagansvarlig skal etablere en enhetlig praksis i Bane NOR for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Fagansvarlig skal ha et nært samspill og nærhet til prosjektene, dog slik at nødvendig uavhengighet sikres. Kontraktsansvarlig vil således være ansvarlig for at det gjennomføres kontroller i det omfang som er nødvendig. Fagansvarlig skal bistå prosjektene/ kontraktsansvarlig ved å støtte og veilede på løpende forespørsel.Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og vedlikeholde styrende dokumenter
 • Etablere enhetlig praksis for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
 • Spre læring i temaet
 • Delta i aktuelle nettverk
 • Lede tverrfaglig kompetansegruppe for lønns- og arbeidsvilkår
 • Holde kurs om lønns- og arbeidsvilkår
 • Holde foredrag eksternt og internt
 • Ha kontakt med relevante eksterne samarbeidspartnere
 • Veilede og støtte ved prosjektenes gjennomføring av kontroller
 • Utarbeid rapporter fra gjennomført kontroll
 • Drifte samarbeidsavtalen med Skattedirektoratet
Kvalifikasjoner
 • Erfaring med SHA- eller HMS- arbeid
 • Kjennskap til en av følgende lovverk: Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, Allmenngjøringsloven med tilhørende forskrifter og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
 • Ønskelig med erfaring fra kontraktsoppfølging innen tjenestekjøp, bygg og anlegg innen området lønns- og arbeidsvilkår
 • Muntlig og skriftlig kommunikasjon både på engelsk og norsk
Utdanningsretning
 • Juridiske fag
 • Ledelsesfag
 • Human Resource/personal
 • Økonomi
 • Allmen- / Natur- / Realfag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige Egenskaper
 • Evne til å gjennomføre oppgaver og prosjek

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 767 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 11/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Bane NOR SF.

Dirección: 0101 OSLO.

Ver las 81 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados encargados de las nóminas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Lønningsansvarlig - SAR. Noruega, 12 Ago. 2017.

Reiseregning - lønn, deltidsstilling. Noruega, 27 Jul. 2017.

Vi søker lønnskonsulent - oppstart august/september. Noruega, 25 Jul. 2017.

Lønns- og regnskapsmedarbeider. Noruega, 14 Jul. 2017.

Lønnsmedarbeider - Human-Etisk Forbund. Noruega, 13 Jul. 2017.

Rådgiver - Lønn. Noruega, 09 Jul. 2017.

Fagansvarlig lønns og arbeidsvilkår - Utbyggingsdivisjonen. Noruega, 11 Jun. 2017.

Ledig vikarstilling som lønnsansvarlig - Lund kommune. Noruega, 10 Jun. 2017.