Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Förstelärare för årskurs 4 Tjärna skolan. Dalarnas län

Contrato de Maestros de enseñanza primaria en Dalarnas län (Suecia)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Grund- och förskollärare : Grundskollärare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Tjärnaskolan är en grundskola med drygt 360 elever från förskoleklass till skolår 6. Skolan speglar hela vårt samhälle, med barn från familjer med olika härkomst, familjer med olika utbildningsbakgrund och familjer med olika socio-ekonomiska förutsättningar. Eleverna representerar 27 olika hemspråk detta läsår.

Tjärnaskolan har en flexibel organisation för att möta elevernas behov. Lärarna arbetar i team runt varje årskurs. Undervisning sker utifrån behörighet. Skolan arbetar inkluderande. I personalgruppen finns stor kunskap om barns förmågor, olikheter och behov, men stöd och hjälp ska alltid finnas till hands.

Skolans elever fostras in i en interkulturell miljö, vilket ger kunskaper för livet om så väl andra kulturer som olika människors livssituation.

Skolan arbetar utifrån PRIO. Vi arbetar också aktivt för att inkludera alla barn. Vår specialpedagog bedriver doktorandforskning. I hennes regi pågår ett matematikprojekt åk 1-4. Samtliga lärare arbetar språkstärkande och får kontinuerlig fortbildning av vårt SVA-team.

Vi kompetensutvecklar alla nya lärare. Ett system för samplanering finns, liksom kollegahandledning

ARBETSUPPGIFTER

Kärnan i ditt uppdrag består i huvudsak av undervisning. Du är väl insatt i LGR 11 och har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.

Du kan även få andra lärarrelaterade uppgifter så som att:

* leda öppna seminarier om din och dina kollegors undervisning för att sprida kunskaper och erfarenheter av det goda arbetet inom både grundskola och grundsärskola.

* initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att förbättra undervisningen.

* stödja och handleda andra lärare i kollegiala samtal.

* vara delaktig i introduktionen av nyanställda lärare.

* medverka till att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt under VFU

* vara huvudansvarig för ett ämne och bevakning av detta.

* vara beredd att i viss mån arbeta övergripande i inkluderingsområdet/ bildningssektorn.

Du kommer att ingår i det specialpedagogiska teamet med vissa specialpedagogiska uppgifter, handleder lärare i ledarskap och planering, vilket ibland innebär att ha egna modell-lektioner. Arbetet innebär insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.

KVALIFIKATIONER

Legitimerad lärare och legitimerad speciallärare/specialpedagog.

Din legitimation ska vara inregistrerad i Borlänge kommuns lärarlegitimationssystem 20170815.

Du som inte är tillsvidareanställd i Borlänge kommun får skicka in din legitimation på begäran.

Fyra års väl vitsordat arbete med undervisning från nuvarande arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare där god förmåga att förbättra elevers studieresultat och starkt intresse för undervisning visats.

Du ska i ditt personliga brev beskriva och argumentera med ca 500 ord, VARFÖR du är lämpad för en förstelärartjänst och HUR du arbetar för att förbättra elevernas måluppfyllelse.

Utgå ifrån: HUR du tänker, VAD du gör och VARFÖR (ex i mötet med eleven, ledarskap i klassrummet, arbetsmetoder), samt HUR DU HAR BIDRAGIT till utvecklingsarbetet i din skola eller i verksamheten.

Om du verkar som förstelärare i Borlä

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Dalarnas län.

Ver 156 ofertas de trabajo en "Dalarnas län" (Suecia).

Fecha de inicio: 21/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-08-15 Tillträde enligt överenskommelse och under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Förlängd ansökningstid. , upphör: 2018-06-30 ..

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Katarina Gessner titel : Rektor telefon 1: 0243-662 12() telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Borlänge kommun, Tjärnaskolan.

Dirección: Borlänge kommun 78181 Borlänge.

Contacto: Katarina Gessner titel : Rektor telefon 1: 0243-662 12() telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 817 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Förstelärare i matematik åk 1-3. Suecia, 23 Ago. 2017.

Grundskollärare. Suecia, 23 Ago. 2017.

Käppala skola söker ny Ma No Tk lärare för åk 7-9. Suecia, 23 Ago. 2017.

Lärare i engelska i kombination med annat ämne. Suecia, 23 Ago. 2017.

Vikarie till grundskola år 1-6. Suecia, 22 Ago. 2017.

Lärare åk 7-9 spanska och ev annat ämne. Suecia, 21 Ago. 2017.

KOPIA AV Leg lärare Sv, En och Sva till Södra Ängby skola. Suecia, 16 Ago. 2017.

Elevassistent åk 1 Torsångs skola. Suecia, 16 Ago. 2017.